Архив рубрики: Информатика

Реферат на тему «Спільний доступ до глобальної мережі»

реферат на тему «Спільний доступ до глобальної мережі»

 • Глобальні мережі відрізняються від локальних тим, що розраховані на
  необмежене число абонентів і використовують, як правило, не дуже якісні
  канали зв’язку й порівняно низьку швидкість передачі, а механізм
  керування обміном, у них в принципі не може бути гарантовано швидким. У
  глобальних мережах набагато важливіше не якість зв’язку, а сам факт її
  існування. Правда, зараз вже не можна провести чітку і однозначну межу
  між локальними та глобальними мережами. Більшість локальних мереж мають
  вихід в глобальну мережу, але характер переданої інформації, принципи
  організації обміну, режими доступу, до ресурсів усередині локальної
  мережі, як правило, сильно відрізняються від тих, що прийнято в
  глобальній мережі. І хоча всі комп’ютери локальної мережі в даному
  випадку включені також і в глобальну мережу, специфіку локальної мережі
  це не скасовує. Можливість виходу в глобальну мережу залишається всього
  лише одним з ресурсів, поділені користувачами локальної мережі.
  Розглянемо основні відмінності локальних мереж від глобальних більш
  детально. Оскільки останнім часом ці відмінності стають все менш
  помітними, то будемо вважати, що в даному розділі ми розглядаємо мережі
  кінця 80-х років, коли ці відмінності виявлялися вельми виразно, а
  сучасні тенденції зближення технологій локальних і глобальних мереж
  будуть розглянуті в наступному розділі, в протяжність, якість і спосіб
  прокладки ліній зв’язку. Клас локальних обчислювальних мереж по
  визначенню відрізняється від класу глобальних мереж невеликою відстанню
  між вузлами мережі. Це в принципі робить можливим використання в
  локальних мережах якісних ліній зв’язку: коаксіального кабелю, витої
  пари, оптичноволоконого кабелю, які не завжди доступні (через економічні
  обмеження) на великих відстанях, властивих глобальним мережам. У
  глобальних мережах часто застосовуються вже існуючі лінії зв’язку
  (телеграфні або телефонні), а в локальних мережах вони прокладаються
  заново. Складність методів передачі і обладнання. У умовах низької
  надійності фізичних каналів в глобальних мережах потрібні складніші, ніж
  в локальних мережах, методи передачі даних і відповідне обладнання.
  Так, в глобальних мережах широко застосовуються модуляція, асинхронні
  методи, складні методи контрольного підсумовування, квотування і
  повторна передача спотворених кадрів. З іншого боку, якісні лінії
  зв’язку в локальних мережах дозволили спростити процедури передачі даних
  за рахунок застосування немодульованих сигналів і відмови від
  обов’язкового підтвердження отримання пакету. · Швидкість обміну даними.
  Однією з головних відмінностей локальних мереж від глобальних є
  наявність високошвидкісних каналів обміну даними між комп’ютерами,
  швидкість яких (10,16 і 100 Мбіт/с) порівнянна з швидкостями роботи
  пристроїв і вузлів комп’ютера дисків, внутрішніх шин обміну даними тощо
  За рахунок цього у користувача локальної мережі, підключеного до
  виділеного ресурсу (наприклад, диску сервера), що розділяється,
  складається враження, що він користується цим диском, як «своїм». Для
  глобальних мереж типові набагато нижчі швидкості передачі даних 2400,
  9600, 28800, 33600 біт/с, 56 і 64 Кбіт/с і тільки на магістральних
  каналах до 2 Мбіт/с. · Різноманітність послуг. Локальні мережі надають,
  як правило, широкий набір послуг це різні види послуг файлової служби,
  послуги друку, послуги служби передачі факсимільний повідомлень, послуги
  баз даних, електронна пошта і інші, в той час як глобальні мережі в
  основному надають поштові послуги і іноді файлові послуги з обмеженими
  можливостями передачу файлів з публічних архівів віддалених серверів без
  попереднього перегляду їх змісту. · Оперативність виконання запитів.
  Час проходження пакету через локальну мережу звичайно становить декілька
  мілісекунд, час же його передачі через глобальну мережу може досягати
  декількох секунд. Низька швидкість передачі даних в глобальних мережах
  утрудняє реалізацію служб для режиму on-line, який є звичайним для
  локальних мереж. · Розділення каналів. У локальних мережах канали
  зв’язку використовуються, як правило, спільно відразу декількома вузлами
  мережі, а в глобальних мережах індивідуально. · Використання методу
  комутації пакетів. Важливою особливістю локальних мереж є

При выборе компонентов компьютера необходимо уложиться в заданную сумму. Для подбора раз личных вариантов решения указанной задачи использовать таблич

При выборе компонентов компьютера необходимо уложиться в заданную сумму. Для подбора раз личных вариантов решения указанной задачи использовать табличный процессор (электронные таблицы). Прайс-лист компьютерного салона: 
· микропроцессор PentiumIV с сокетом 775 LGA— 3590 руб. ; 
· микропроцессор PentiumDс сокетом 775 LGA— 6750 руб. ; 
· микропроцессор Athlon64 с сокетом 939 — 4470 руб. ; 
· микропроцессор Celeronс сокетом 478 — 1630 руб. ; 
· материнская плата с сокетом 775 — 3700 руб. ; 
· материнская плата с сокетом 478 — 1340 руб. ; 
· материнская плата с сокетом 939 — ЗОЮ руб. ; 
· материнская плата с сокетом S-AM2 — 2320 руб. ; 
· корпус компьютера с блоком питания мощностью 350 В — 1310 руб. ; 
· корпус компьютера с блоком питания мощностью 400 В — 2480 руб. ; 
· модули оперативной памяти объемом 128 Мбайт — 610 руб. ; 
· модули оперативной памяти объемом 256 Мбайт — 1050 руб. ; 
· модули оперативной памяти объемом 512 Мбайт — 1740 руб. ; 
· жесткий диск объемом 120 Гбайт — 2260 руб. ; 
· жесткий диск объемом 200 Гбайт — 2760 руб. ; 
· жесткий диск объемом 300 Гбайт — 3090 руб. ; 
· видеокарта с объемом видеопамяти 128 Мбайт — 1300 руб. ; 
· видеокарта с объемом видеопамяти 256 Мбайт — 2760 руб. ; 
· видеокарта с объемом видеопамяти 512 Мбайт — 6420 руб. ; 
· звуковая карта — 1270 руб. ; 
· звуковые колонки 5 В — 730 руб. ; 
· звуковые колонки 5.1 (5 колонок + сабвуфер) — 2920 руб. ; 
· сетевая карта 10/100 Мбит/с — 100 руб. ; 
· сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с — 570 руб. ; 
· привод CD-RW — 830 руб. ; 
· привод CD-RW/DVD-ROM— 970 руб. ; 
· принтер струйный (цветной) — 2150 руб. ; 
· фотопринтер струйный — 2500 руб. ; 
· принтер лазерный — 4630 руб. ; 
· сканер — 2510 руб. ; 
· модем — 940 руб. ; 
· флоппи-дисковод — 210 руб. ; 
· монитор CRT, диагональ 17 дюймов — 3810 руб. ; 
· монитор LCD, диагональ 17 дюймов — 6340 руб. ; 
· монитор LCD, диагональ 19 дюймов — 7850 руб. ; 
· мышь оптическая — 200 руб. ; 
· клавиатура — 180 руб.

 Офисный компьютер, предназначенный в основном для работы с тек стовыми документами и выхода в Интернет через локальную сеть органи зации. Сумма — 25 000 руб. 
б) Домашний компьютер, предназначенный в основном для компьютер ных игр, просмотра видеофильмов и выхода в Интернет через телефонную линию связи. Сумма — 40000 руб. 
в) Мультимедийный компьютер, предназначенный для создания видео монтажа и создания рекламных видеороликов. Сумма — 42 000 руб. (обя зательны два жестких диска) . 
г) Учебный компьютер, предназначенный для обучения школьников информатике с выходом в локальную сеть учебного заведения. Сумма — 20 000 руб. 
д) Домашний компьютер, предназначенный для работы с документами, обработки фотографий, для создания фонограмм и с выходом в Интернет через выделенную линию связи. Сумма — 35 000 руб.

 • Пример работы программы на Excel

  Переход из формы в базу двойным щелчком

  Лист защишен без пароля

  Программу можно увидеть, нажав Alt+F11

Напишите программу вычисления веса идеального мужчины по формуле:Ид. Вес-Рост в см -100Значение роста вводится с клавиатуры. Результат вывести в след

1.Напишите программу вычисления веса идеального мужчины по формуле:
Ид.Вес-Рост в см -100
Значение роста вводится с клавиатуры. Результат вывести в следующем виде:
Для мужчины ростом 165 см идеальный вес равен 65 кг.
2.По аналогии с заданием №1 составить программу, определяющую идеальный вес женщины по следующей формуле:
Ид.Вес=Рост в см — 100 -10% (от Рост в см — 100)

 • a, b, i:integer;
  begin
  readln(a);
  b:=a-100;
  writeln(‘для мужчины ростом’,a,’см идеальный вес равен’,b,’кг’);
  readln;
  end.
  2 то же самое, только
  b:=a-100-0,1a;

Закончите фразы по информатике 5 классИнформатика — этоТекстовый редактор-этоГрафический редактор — это !

Закончите фразы по информатике 5 класс
Информатика — это
Текстовый редактор-это
Графический редактор- это
Срочно помогите!!!!

 • информатика- это знание, которые мы получаем из различных источников.
  Текстовый редактор- это программа, вспомощью которой мы можем форматировать, меня и удалять текст.
  Графический- мы можем редактирывать, форматировать графические объекты.
 • информатика- дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности её создания, преобразования, передачи и использования в различных сферах человеческой деятельности.

  текстовый редактор-самостоятельная программа или компонент программного комплекса , предназначенная для создания и изменения текстовых данных вообще и текстовых файлов в частности

  графический редактор- программа, осуществляющая работу с графической информацией (Штриховыми и растровыми изображениями).

Три брата надели три куртки и три шапки. Но они спешили и оделись так странно, что сами развесилились. Одному из братьев не досталось шапки, и одна курт

Три брата надели три куртки и три шапки.Но они спешили и оделись так странно, что сами развесилились.Одному из братьев не досталось шапки, и одна куртка оказалась лишней, хотя на всех братьях были надеты куртки 

Соедини на графах братьев с шапками и куртками.

                                                                   

                                                                   

                                         

                                          

 • Первый чертёж.Две шапки одному брату (Первая Ш и вторая Ш ведут к первой Б).Другому брату (Б посередине ведём линию к третей Ш).Один брат (Третья Б) остаётся без шапки,линию  нему вести не надо.
    
  Второй чертёж.К одной куртке (Первой К) ведём линии от двух братьев (Первая Б и вторая Б ведут линию к первой К).Последняя Б и последняя Ш соединяем линиями.
  Наверное так.
    

На березі річки біля човна стоять двоє дорослих і двоє хлопчиків. Човен витримує або одного дорослого, або двох хлопчиків. Як їм переправитися на прот

на березі річки біля човна стоять двоє дорослих і двоє хлопчиків. Човен витримує або одного дорослого, або двох хлопчиків. Як їм переправитися на протилежний берег?

 • Все равно сколько ходов? Тогда так:
  1) у човен сідають 2 хлипчики (на лів.березі лишаються 2 дорослих)
  2) 1-ий хлопчик висаджується на прав.березі, 2-ий — відвозить човен назад
  3) 2-ий хлопчик висаджується на лівому березі, у човен сідає 1-ий дорослий (на лівому березі лишаються 2-ий хлопчик і 2-ий дорослий, на правому — 1-ий хлопчик)
  4) 1-ий дорослий висаджується на прав.березі, 1-ий хлопчик відвозить човен назад
  5) у човен сідають обидва хлопчики (1-ий дорослий на прав.березі, 2-ий — на лівому)
  6) 1-ий хлопчик висаджується на прав.березі, другий відвозить човен назад
  7) 2-ий хлопчик висаджується на лів.березі, у човен сідає 2-ий дорослий (1-ий хлопчик и 1-ий дорослий на прав.березі)
  8) 2-ий дорослий висаджується на прав.березі
  9) 1-ий хлопчик відвозить човен назад
  10) у човен підсідає 2-ий хлопчик, вони висаджуються на прав.березі

Целью этого задания будет изображение на экране снегопада. Для цвета, размера и количества лучей у снежинок. примените случайные величины. О задании цв

Целью этого задания будет изображение на экране снегопада. Для цвета, размера и количества лучей у снежинок. примените случайные величины.

О задании цвета мы уже говорили выше. Длина лучей снежинки не должна быть слишком большой. Ограничим ее 40 шагами черепахи. В то же время, слишком маленькую снежинку можно принять за точку, поэтому пусть длина луча будет не меньше 10 шагов. Выражение для длины : 10 + сл 30 .

Количество лучей у снежинки тоже не может быть слишком маленьким. Снежинки менее чем с 4 лучами не очень красивые. Пусть количество лучей будет от 5 до 15. Выражение для этой величины: 5 + сл 10.

Прежде чем рисовать снег, составьте процедуру рисования одной снежинки по аналогии с процедурой многоугольника. Назовите ее снежинка. Используйте три параметра : к — количество лучей, д — длина луча, ц — цвет снежинки.

Для рисования снегопада надо много раз повторить рисование снежинки в случайно выбранном месте. Для этого переместимся вперед на случайное число шагов и повернемся на случайное количество градусов. Процедура будет выглядеть примерно таким образом:

 

Рисование снежинки

это снег
повтори 200[снежинка 5 + сл 10 10 + сл 30 5 + 10 * сл 13

Переход к следующей снежинке

пп пр 10 + сл 350 вп 10 + сл 200]

конец

ПОМОГИТЕ! Напишите команду что бы получился снегопад генератором случайных чисел!

 


Бабушка жарит вкусные картофельные лепешки, пользуясь специальной сковородой. Эта сковородка так мала, что одновременно на ней можно выпекать не

Бабушка жарит очень вкусные картофельные лепешки, пользуясь специальной сковородой. Эта сковородка так мала, что одновременно на ней можно выпекать не более двух лепешек. Каждую из лепешек необходимо выпекать в течении одной минуты с каждой стороны.Опишите план приготовления трех лепешек за 3 минуты словами

 • чтоб было понятнее обозначим лепёшки A,B,C. ну и пусть у них будет низ и верх)
  1 минута
  жарим лепёшку A и B снизу
  2 минута 
  жарим лепёшку A сверху  
  лепёшку C снизу
  3 минута. жарим лепёшки B и C сверху
  Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста))