Архив рубрики: География

Каков рельеф центральной России? Каков климат территории? Заранее большое

Помогите пожалуйста
1. Каков рельеф центральной России?
2. Каков климат территории?
Заранее спасибо большое

 • 1.Рельеф поверхности России исключительно разнообразен и сложен. Бескрайние просторы равнин и плато сменяются величественными горными цепями, невысокими древними кряжами, изящными вулканическими конусами, обширными горными массивами и крупными межгорными котловинами. На гипсометрической и физической картах, а также на снимках из Космоса отчетливо виден орографический рисунок территории России, т. е. взаимное расположение различных крупных форм рельефа: низких и приподнятых равнин, плоскогорий, нагорий, горных хребтов и массивов.
  2.Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. Для всего пояса характерны некоторые общие черты климата, которые выражаются в температурном режиме и режиме осадков, а также в преобладающих типах погод по сезонам года. Однако количественные показатели каждого элемента в пределах пояса могут довольно существенно изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном поясе — от климата тайги до климата пустынь.

  К арктическому поясу относятся сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря. Количество солнечной радиации здесь очень мало, поступает она на поверхность только летом, весь год господствует арктический воздух.Субарктический пояс расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, а на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и острова южной части Баренцева моря. Для этого пояса характерна смена воздушных масс по сезонам года.Умеренный пояс характеризуется господством воздушных масс умеренных широт в течение всего года. В то же время наблюдаются большие различия в количестве солнечной радиации, поступающей на поверхность в разные сезоны года.

Будь ласка, допоможіть. Напрямок течії та характер річки Міссісіпі

Будь ласка, допоможіть.  Напрямок течії та характер річки Міссісіпі.

 

 • Найдовша річкова артерія Північної Америки – Міссісіпі з притокою Міссурі (6420 км), площа водозбору якої становить 3300 тис. кв. км. 
     Річка бере початок з невеликого озера Айтаска і верхів’ям протікає по заболоченій, вкритій численними озерами лісистій місцевості штату Міннесота. 
     Долина і русло Міссісіпі за морфологічними особливостями поділяється на три ділянки: верхню, середню і нижню; межами між ними є гирла найбільших приток – Міссурі і Огайо. У верхів’ї річка протікає через невеликі озера і заболочені простори. На міжозерних ділянках багато порогів і кам’янистих перекатів. На ділянці між гирлами річок Міннесота і Де-Мойн долина Міссісіпі, врізуючись у вапняки, звужується й утворює пороги поблизу міст Рок-Айленд і Кіокак (Кеокук). Найбільший водоспад – Сент-Антоні біля Сент-Пол.
     Протікаючи через Центральні рівнини, Міссісіпі приймає ряд великих приток: Міннесота, Де-Мойн, Міссурі, Арканзас, Ред-Рівер (праві), Чіп-пева, Вісконсін, Іллінойс, Огайо (ліві). Притоки прокладають собі шлях через засушливі простори і, глибоко врізуючись у пухкі товщі Великих рівнин, виносять звідти величезну кількість алювію, але мало води. Тому Міссісіпі навіть після злиття з Міссурі ще не стає повноводною річкою. Могутньою вона стає лише після впадіння в неї Огайо. 
     Ділянка річки від впадіння Огайо і до гирла вважається нижньою течією. Ширина долини нижче від гирла Огайо досягає 25 км, а в штаті Луїзіана навіть і 70–100 км. Ширина Міссісіпі біля Нового Орлеана 2400 м. Русло річки на цій ділянці звивисте, має багато стариць. 
     Режими річок системи Міссісіпі досить різноманітні. Так, ті з них, витоки яких знаходяться в Скелястих горах, найвищий рівень мають влітку. Взимку вони на кілька місяців вкриваються льодом. Праві притоки середньої течії Міссісіпі мають режим преріанського, а ліві – аппалачського типів. У нижній течії річка ніколи не замерзає. 
     Максимальний розлив Міссісіпі припадає на березень – травень. Середні річні витрати води вище від гирла Міссурі становлять близько 1900 куб. м/сек., перед впадінням Огайо –близько 5800 куб. м/сек., в гирлі – 19000 куб. м/сек. Об’єм середньорічного стоку становить близько 600 куб. м/км, а наносів — 211 млн. куб. м. 
     У верхній течії Міссісіпі повільно вибирається з лабіринту озер, боліт і торфовищ. Давній льодовик завалив її стару долину валунами і глиною, і річці довелося прокладати нове русло по краю щита, складеного з корінних порід, утворюючи пороги і водоспади. 
     Водоспад Сент-Антоні заввишки 20 м вважається межею кристалічного щита. Спускаючись з водоспаду Сент-Антоні, Міссісіпі знаходить своє старе русло. З цього місця вона тече порівняно спокійно і стає судноплавною. 
     На Міссісіпі безліч островів, їх так багато, що замість назв їм дали номери. Після кожної повені деякі з них перетворюються на півострови або зникають зовсім, одні діляться на частини, інші – виникають знов, збиваючи з пантелику географів і капітанів. Усі острови повільно переміщаються вниз за течією. Береги, що звернуті проти течії, розмиваються річкою, а на протилежних відкладаються нові наноси. Тому на їх верхніх кінцях часто можна побачити високий ліс, на нижніх – голу піщану косу, що починає заростати лозою… Прикладом такого острова може бути острів Джексона, на якому переховувався літературний герой Геккельбері Фінн. 
     Своїх справжніх розмірів Міссісіпі набирає після злиття з Огайо – «Прегарною річкою», як її називали французькі дослідники. Від місця впадіння Огайо Міссісіпі вже можна вважати установленою, з виробленим профілем, річкою. В своїй нижній течії Міссісіпі розбивається на численні рукави. Разом з притоками рукави утворюють лабіринт заболочених повільних потоків. Щоб запобігати повені, кожний рукав доводиться захищати дамбами. 
     Міссісіпі несе в море величезну кількість мулу: 211 млн. куб. м у рік. Вона заповнює Мексиканську затоку, висунувши велику дельту завдовжки 320 і завширшки 300 км. 
     Русло Міссісіпі у напрямі до гирла не розширюється, а, навпаки, звужується. Дельта має форму гусячої лапи. Вона щороку затоплюється під час повені. Низинні місця заросли вологими субтропічними лісами. Ліси густо переплетені ліанами, гілки вкриті звисаючими епіфітами. На пальцях «гусячої лапи» через високу вологість ліс не росте. Багнисті коси, що ледве піднімаються з води, тільки слабко закріплені корінням очерету. На кінець літа Міссісіпі дуже міліє. Великі глибини зберігаються лише у нижній течії. Ранньою весною річка сильно розливається. Головн

Перечислите особенности географического положения южной америки

перечислите особенности географического положения южной америки 

 • Географическое положение Южных материков имеет общие особенности, которые существенно влияют на сходство их основных природных свойств.Значительные территории в пределах Африки, Южной Америки и Австралии расположены в низких широтах, благодаря чему получают большое количество тепла. Эти три континента часто называют Южными Тропическими материками. Существенно также и то, что приход солнечной радиации в этих широтах сравнительно мало изменяется в течение года.Южные материки относительно слабо связаны между собой и с другими континентами. Только Африка имеет на северо-востоке довольно тесные связи с Евразией. У Южной Америки есть связь с Северной лишь через узкий гористый Центральноамериканский Перешеек, Австралия с середины мезозоя существует изолированно. Антарктида со всех сторон окружена океаном. Между материками в настоящее время затруднен обмен элементами флоры и фауны, и только органический мир Сахарского региона Африки имеет много общих черт с Аравийским полуостровом, а Атласского — с Евроазиатским Средиземноморьем.Африка, Южная Америка и Австралия более или менее одинаково расположены по отношению к окружающим их океанам со схожими системами течений: западные берега всех трех континентов омываются в приэкваториальных широтах теплыми, а в тропических и субтропических — преимущественно холодными течениями; восточные побережья испытывают влияние в основном теплых течений; с юга все Южные материки омываются мощным холодным течением Западных ветров, которое оказывает большое воздействие на свойства их природы. Существование этого течения в значительной степени определяет и природные черты Антарктиды.Есть и существенные различия, имеющие важное значение для формирования индивидуальных природных особенностей каждого материка.Южная Америка дальше, чем другие Южные Тропические материки выдвинута в высокие широты. Ее южная оконечность расположена в пределах умеренного климатического пояса. На территории континента наиболее разнообразен набор географических зон. Материк омывают с запада воды самого большого океана — Тихого с мощным холодным Перуанским течением, проникающим вдоль берегов далеко на север — в приэкваториальные широты. Наибольшую ширину континент имеет в экваториальных широтах.

Друзья, ! ! Я вас ! Представьте, что вы попали на необитаемый остров. Это случилось 22 июня. С помощью транспортира вы р

Друзья, помогите СРОЧНО!!! НУЖНО! Я вас умоляю!

3. Представьте, что вы попали на необитаемый остров. Это случилось 22 июня. С помощью транспортира вы рассчитали высоту стояния солнца над горизонтом, она составила 45°. Опре-делите широту места. Какой остров это может быть?

4. Изобразите холм с абсолютной высотой 35,3 м и относи-тельной высотой 15,3 м. Горизонтали проведены через 5 м. За-падный склон крутой.

КТО ПЕРВЫЙ РЕШИТ ПОСТАВЛЮ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!!! ГАРАНТИРУЮ!!!

 • 22 июня день летнего солнцестояния в северном полушарии. может быть это остров Сахалин
  Рисуешь холм, западный склон  (левый0 круто поднимаешь вверх, а правую часть более полого опускаешь вниз. у подножья ставишь горизонталь 35,3-15,3=20м, а потом по этому холму проводишь горионтали 25 30 35  Абсолютная высота- это высота над уровнем моря, а относительная- это высота от основания до вершины
  Удачи!

! География! Составьте логическую цепочку исторического становления центрального района:Международная торговля с Литвой, Персией, со странами

Помогите! География !
Составьте логическую цепочку исторического становления центрального района:
Международная торговля с Литвой, Персией, со странами Ближнего Востока, Средней Азии,
Появление промышленных предприятий,
Появление разветвленной сети железных дорог, связь с сырьевыми рынками,
Появление поселений славянских племен в глубине страны,
Зарождение кустарного производства,
Выход путем волоков на реки Дон, Днепр и на водные пути Озерского бассейна, выход к Северной Двине,
Появление торговых городов ( торговали…

 • тут нету решение очень долго будет

1Правда ли, что гибель природы начинается с исчезновения леса?2Почему возникла проблема с сохранения биосферы?3Подумайте, как вы связаны с биосферой?4

1)Правда ли, что гибель природы начинается с исчезновения леса?

2)Почему возникла проблема с сохранения биосферы?

3)Подумайте, как вы связаны с биосферой?

4)Правда ли, что гибель природы начинается с исчезновения леса?

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!

 • Потому что лес подает нам кислород,а поглощает углекислый газ.
  И если лес погибнет,то воздух будет засоряться.И человечество будет вдыхать всякие токсины,и бактерии.
  И человек в скором времени может погибнуть.
  То  есть человечество зависит от воздуха.

Сколько различных веществ можно получить из 1 т воды Красного моря?

Сколько различных веществ можно получить из 1 т воды Красного моря?

 • все это есть в учебнике вот сижу смотрю к контрольной шпоры делаю

 • Красное
  море. В 1 литре его воды содержится 41 г солей. В среднем за год над
  морем выпадает не более 100 мм атмосферных осадков, тогда как величина
  испарения с его поверхности достигает 2000 мм в год. При полном
  отсутствии речного стока это создает постоянный дефицит водного баланса
  моря, для восполнения которого существует только один источник —
  поступление воды из Аденского залива. В течение года через
  Баб-эль-Мандебский пролив в море вносится примерно на 1000 куб. км воды
  больше, чем выносится из него. При этом, согласно расчетам, для полного
  обмена вод Красного моря необходимо всего 15 лет. 

  В
  Красном море вода очень хорошо и равномерно перемешана. Зимой
  поверхностные воды остывают, становятся более плотными и опускаются
  вниз, а вверх поднимаются теплые воды с глубины. Летом с поверхности
  моря испаряется вода, а оставшаяся вода становится более соленой,
  тяжелой и опускается вниз. На ее место поднимается менее соленая вода.
  Таким образом, весь год вода в море интенсивно перемешивается, и во всем
  своем объеме море одинаково по температуре и солености, кроме как во
  впадинах. 

  Обнаружение впадин с горячими рассолами в
  Красном море было настоящим научным открытием 60-х годов двадцатого
  века. К настоящему времени в самых глубоких районах обнаружено более 20
  таких впадин. Температура рассола находится в пределах 30-60°C и
  повышается на 0.3-0.7°C в год. Это значит, что впадины подогреваются
  снизу внутренним теплом Земли. Наблюдатели, погружавшиеся во впадины на
  подводных аппаратах, рассказали, что рассолы не сливаются с окружающей
  водой, а четко отличаются от нее и выглядят как илистый грунт, покрытый
  рябью, или как клубящийся туман. Химические анализы показали, что
  содержание в рассолах многих металлов, в том числе и драгоценных, в
  сотни и тысячи раз выше, чем в обычной морской воде. 

  Отсутствие
  берегового стока (а проще говоря рек и дождевых потоков), а значит и
  грязи с суши, обеспечивает сказочную прозрачность воды. Температура воды
  стабильна круглый год — 20-25°C. Все эти факторы обусловили богатство и
  уникальность морской жизни в Красном море.

Напишите полезные ископаемые восточной и западной Австралии отдельно-Напишите внутренние воды восточной западной Австралии

Напишите полезные ископаемые восточной и западной Австралии( отдельно);
Напишите внутренние воды восточной западной Австралии

 • Западная Австралия 

  Основные запасы золота сосредоточены в выступах докембрийского фундамента и на
  юго-западе материка (штат Западная Австралия) , в районе городов Калгурли и
  Кулгарди, Норсмен и Уилуна, а также в Квинсленде. 

  Богатые месторождения железных руд (хребет Хамерсли в Западной Австралии) . 

  После открытия месторождений алмазов на северо-востоке Западной Австралии в
  1979 Австралия стала их главным производителем. Добыча алмазов на руднике
  Аргайл началась в 1983, и в настоящее время он считается одним из крупнейших в
  мире. Бóльшая часть добываемых алмазов имеет промышленное значение. 

  Восточная Австралия 

  Основные залежи каменного угля расположены в восточной части материка. Наиболее
  крупные месторождения как коксующегося, так и некоксующегося каменного угля
  разрабатываются около городов Коллинсвилл, Блэр-Атол, Блафф, Баралаба и
  Моура-Кианга в штате Квинсленд. Имеются значительные месторождения
  полиметаллических и урановых руд, бокситов (Западный Квинсленд ) 

  В последние годы открыты также залежи нефти и газа в осадочных отложениях
  разного возраста. Нефть найдена и добывается в штате Квинсленд (месторождение
  Муни, Олтон и Беннет) 

  Австралия – основной производитель цинка и свинца, которые часто встречаются
  вместе с серебром. Важнейший район добычи этих металлов – Маунт-Айза –
  Клонкарри в западном Квинсленде, оттуда руда поступает на обогатительные
  предприятия в Маунт-Айзе и Таунсвилле.