Допоможіть! Визначити загальну рентабельність туристичного підприємства, якщо за рік реалізовано турів на суму 945 тис. грн. Ставка ПДВ — 20%. Собіварті

Допоможіть !

Визначити загальну рентабельність туристичного підприємства, якщо за рік реалізовано турів на суму 945 тис.грн. Ставка ПДВ- 20%. Собівартість                        реалізованого   турпродукту   –    543    тис.грн.    Розмір адміністративних витрат та витрат на збут становить відповідно 5,6 тис.грн та 4,2 тис.грн. Дроходи від фінансової діяльності за рік становлять 27,5 тис.грн. Ставка податку на прибуток – 30%. Розмір надзвичайних витрат турпідприємства за рік – 14,3 тис.грн. Середній норматив оборотних коштів туристичного підприємства 1,85 млн.грн, а середньорічна вартість основних фондів – 3,2 млн.грн.

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!