док.мед. экзамен

1. Дәлелді медицина дегеніміз –

Дәстүрлі медицинадан бас тарту және тек қана жиналып алынған дәлелдемелерді ғана пайдалану

Медициналық дәлелдемелер туралы ғылым

Статистика

Медициналық тәжірибе әдісі, құралдар жиынтығы,технология

Дәстүрлі емдеу шараларының элементтері бар клиникалық эпидемиология

D

2.Дәлелді медицина бұл:

Ғылым

Статистика

Эпидемиология

Зерттеу әдісі

Медициналық тәжірибе әдісі

E

3.Қазіргі заманғы дәлелді медицинаның негізін салушылар:

Анна Дональд

Арчи Кокрейн

Остин Брэдфорд Хилл

Ричард Долл

Ричард Пито

B

4. «Дәлелді медицина» түсінігін ұсынған ғалымдар:

Торонто қаласындағы Ман-Мастера университетінің (Канада)

Дәлелді медицинаның Оксфордтық орталығының

Ұлыбританияның Халықтық денсаулық институтының

АҚШ-тың халықтық денсаулық орталығының

Канададағы Альберт университетінің

A

5. Өзінің клиникалық тәжірибесінде әрқашан дәлелді медицина прициптерін ұстану қажет пе және неге?

Иа, себебі тек осылай ғана ең жақсы емді қолданып жатқаныңа және оған нақты дәлел бар екеніне сенімдісің

Жоқ, себебі дәрігер практикасында клиникалық тәжірибе маңыздырақ

Иа, себебі дәлелді медицина клиникалық тәжірибеде пайда болатын барлық жағдайларды қарастырады

Жоқ, себебі саналы ой кейде пайдалы

Иа, себебі бұл дәрігердің жұмысын жеңілдеді – тек қана қажетті сұрақтың нақты жауапбын тауып және оны қолдана білу керек

A

6. Нақтылық дәрежесі бойынша дәлелді медицинаның дәлелдер иерархиясын көрсет:

Жүйелік шолу және метаанализ, рандомизирленген бақыланатын зерттеу, когортты зерттеу,жағдайды бақылау, жағдайды сипаттау

Рандомизирленген бақыланатын зертттеу, когортты зерттеу, жағдайды бақылау зерттеуі, жағдайды сипаттау , жүйелік шолу

Жүйелік шолу және метаанализ, когортты зерттеу, рандомизирленген бақыланатын зертттеу, жағдайдыв сипаттау, жағдайды бақылау зерттеуі

Рандомизирленген бақыланатын зерттеу, когортты зерттеу, жүйелік шолу және метаанализ, жағдайды бақылау зерттеуі , жағдайды сипаттау

Жағдайды бақылау, жағдайды сипаттау, жүйелік шолу және метаанализ, рандомизирленген бақыланатын зерттеу когортты зерттеу

A

7. Қазіргі заманғы дәрігер өзінің күнделікті клиникалық тәжірибесінде , ең бірінші сүйену керек………….

Емдеудің клиникалық жетекшілігіне, стандартына және хаттамаларына

Ғылыми журналдардағы мақалаларға

Тәжірибелі дәрігер-клиницисттер мен жетекші ғалымдар пікіріне сүйену

Шетелдегі әріптестерінің пікіріне сүйену

Берілген аурудың диагностикасы мен емінің жалпы қаланған көзқарасы

A

8. Эпидемиологияға терең әрі нақты анықтаманы таңдаңыз

Қоғамдық денсаулық жайлы ғылым

Жұқпалы аурулардың таралуын,берілуін және бақылау әдістерін зерттейтін ғылым

Медицина ғылымы

Қоғамдық денсаулық сақтау ғылымы

Эпидемия жайлы ғылым

C

9. Жұқпалы аурулардың таралуын,берілуін және бақылау әдістерінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым

Клиникалық эпидемиология

Қоғамдық гигиена

Дәлелді медицина

Қоғамдық денсаулық

Қоғамдық денсаулық сақтау

A

10.Қазіргі кезде медициналық қателіктер нәтижесінде өлім көрсеткішінің өсуінің негізгі себебі байланысты …………….

Қате диагноз қою

Медициналық препараттардың күтпеген жанама әсерлері

Қате таңдалған емдеу схемасы

Дәрілік заттың және оның дозасының қате таңдалынуы

Науқастың толық тексерілмеуі

B

11.Аурулардың алдын алу жайлы көптеген жалпықаланған ұсыныстары ……………

Ғылыми негізделген

Дәлелді медицина принциптерімен сәйкес келеді

Көп жылдық клиникалық зерттеу нәтижесіне негізделген

Нақты дәлелденген базасы жоқ

Дәлелді қажет етпейді

D

12. «Патогенетика тұрғысындағы терапия» негізделеді…..

Дәлелді медицина принциптеріне

РБЗ нәтижесіне

Саналы ойға

Ауру этиологиясының болжамына

Аурудың даму тетіктерінің болжамын

E

13. Дәлелді медицина принциптерін қолданатын дәрігер бәрінен сақтандырылған, тек…

Емдеу схемасын таңдаудағы қателіктен

Дәрілік заттардың пайдалылығы жайлы қате түсініктен

Зерттеу әдістерінің қате таңдалуы

Өз бетімен шешім қабылдау қажеттілігі

Қаржыны мақсатсыз қолдану

D

14. Төмендегілердің қайсысы эпидемиологиялық зерттеуге жатпайды:

Когортты зерттеу

РБЗ

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Бета-талдау

Көлденең зерттеу

D

15.Преваленс (Prevalence) дегеніміз –

Оқиғалар жағдайының таралуы

Популяциядағы жағдай саны

Популяция саны

Аурудың жаңа көрінісінің жиілігі

Аурушаңдық

A

16.Инсиденс (Incidence)дегеніміз –

Аурудың жаңа көрінісінің жиілігі

Оқиғалар жағдайының таралуы

Популяциядағы жағдай саны

Популяция саны

Қайталанған жағдайлардың жиілігі

A

17.Преваленсті ненің көмегімен зерттейді:

Көлденең зерттеу

Когортты зерттеу

РБЗ

Жүйелік шолу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

A

18. Инсиденсті ненің көмегімен зерттейді:

Көлденең зерттеу

Когортты зерттеу

РБЗ

Жүйелік шолу

Метаанализ

B

19. Преваленсті есептегенде негізгі көрсеткіш ретінде қолданылады:

Көрсетілген аурумен бақылаудың бүкіл кезеңінде ауырғандардың жалпы саны

Көрсетілген аурумен жарты жыл ішінде ауырған адамдар саны

Популяциядарғы сау адамдар саны

Популяциядағы осы аурумен ауыратын науқастардың жалпы саны

Популяция саны

E

20. ШҚО- ның тұрғындарында миокард инфарктісінің преваленсін есептеу үшін сізге ондағы тұрғындар санын және ……………. білу керек

Бақылаудың бүкіл кезеңінде миокард инфарктісімен ауырғандардың жалпы саны

10жыл ішінде миокард инфарктісімен ауырғандардың саны

Популяциядағы сау адамдар саны

Миокард инфарктісімен ауыратын науқастардың жалпы саны

1жыл ішінде интенсивті терапия бөліміне миокард инфарктісімен түскен адамдар саны

D

21. Қазақстан тұрғындарының асқазан ойық жарасының инсиденсін анықтау үшін білу керек: тұрғындар саны мен …………..

Бақылаудың бүкіл кезеңінде асқазан ойық жарасына байланысты гастроэктомиядан өткен жалпы адамдар саны

Асқазан ойық жарасының асқынуы дамыған адамдар саны

Белгілі бір уақыт кезіңінде асқазан ойық жарасымен ауырған адамдар саны

Қазақстандағы асқазан ойық жарасымен ауыратын адамдардың жалпы саны

Асқазан ойық жарасына байланысты диспансерлік бақылаудағы адамдар саны

C

22.Көлденең зерттеуден ұзыннан зерттеу әдісінің айырмашылығы неде?

Көрсетілген популяциядағы белгілі бір аурумен сырқаттанған адамдар санын анықтауда қолданылады

Белгілі бір уақыт аралығында науқастар тобын бақылпуға негізделген

Науқастарды бақылауды қажет етпейді

Преваленсті сынауға мүмкіндік береді

Өзінің дизайны мен қолданылуына қарай жеңіл

B

23. Жылына белгілі бір аурудың жаңа көріністерінің дамуын сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

Көлденең зерттеу

РБЗ

Жүйелік шолу

Ұзыннан зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

D

24. Көрсетілген популяциядағы белгілі бір аурумен сырқаттанған адамдар санын сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

Көлденең зерттеу

РБЗ

Жүйелік шолу

Когортты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

A

25.Уақытына қарай барлық эпидемиологиялық зерттеулерді көлденең және ………………. деп бөлеміз,

Жалғасқан

Араласқан зерттеу

Аналитикалық

Сипаттамалы

Ұзыннан

E

26.Дизайнына қарай барлық эпидемиологиялық зерттеулерді аналитикалық және ………………. деп бөлеміз.

Когортты

Көлденең

Араласусыз

Сипаттамалы

Ұзыннан

D

27.Көлденең зерттеу түрлеріне не жатады?

Жағдайды сипаттау және аурудың көріну спектрі

Проспективті зерттеу

Ретроспективті зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Бақыланбайтын араласқан зерттеу

A

28. Ұзыннан зерттеу түріне жатпайды:

Арнайыланған араласқан зерттеу

Проспективті зерттеу

Аурудың диагнозы мен кезеңдерін сипаттау

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Бақыланбайтын араласқан зерттеу

C

29.Сіз Қайнар тұрғындарының арасында қалқанша безі рагымен науқастанған адамдар санын анықтауды шештіңіз. Бұл мақсатқа жету үшін қай зерттеу әдісін қолданасыз?

Көлденең

Проспективті зерттеу

Когортты

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

A

30. Сіздің мақсатыңыз – 1жыл ішінде қанша адам минингитпен ауыратынын анықтау. Бұл үшін сізге қажет …..,

Көлденең зерттеу

Жағдайлар сериясын сипаттау

Бақыланбайтын араласқан зерттеу

Ұзыннан зерттеу

РБЗ

D

31. Дәлелдер иерархиясы тұрғысынан дәлелдеменің ең жлғарғы дәрежесі

Көлденең зерттеу

РБЗ

Метаанализ және жүйелік шолу

Когортты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

C

32. Дәлелдер иерархиясы тұрғысынан дәлелдеменің ең төменгі дәрежесі

Көлденең зерттеу

РБЗ

Метаанализ және жүйелік шолу

Когортты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

A

33. Емдеу саласындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудің оптимальды типі

Когортты, жағдайды бақылау

РБЗ

Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

B

34.Болжам аймағындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

Когортты, жағдайды бақылау

РБЗ

Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

D

35. Алдын алу аумағындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

Когортты, жағдайды бақылау

РБЗ

Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

D

36. Диагностика аумағындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

Когортты, жағдайды бақылау

РБЗ

Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

C

37. Этиология жайлы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

Когортты, жағдайды бақылау

РБЗ

Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

E

38. Зерттеудің қай түрінде бақылау тобы болмайды

Жағдайлар сериясы

РБЗ

Жүйелік шолулар

Когортты зерттеу

Бақылаумен салысьыру типті зерттеу

A

39. Зерттеудің қай түрінде тек қана науқастың ауру тарихы қолданылады?

Жағдайды сипаттау

Көлденең зерттеу

Когортты зерттеу

Жағдайды бақылау

РБЗ

A

40. Жағдайды сипаттау әдісінің кемшілігі

Ақпараттың аз берілуі

Қабылдаудың жеңілділігі

Нақтылықтың толық болмауы

Белгілі бір уақыт аралығында ақпарат жинау

Жариялау тездігі

C

41. Жағдайды бақылау зерттеуін жүргізгінде…………….

Қызықтырушы нәтижесі бар науқастарды зерттеуге қатыстыру

Барлық қатысушылар «соқыр»

Қатысушылардың жартысы плацебо қабылдайды

Дәрілік заттардың дозаларын салыстырады

Қатықаннан кейін күтілетін нәтижені бақылау

A

42. Жағдайды бақылау зерттеуі әрқашан:

Нақты

Ретроспективті

Проспективті

Бір мезетті

Кең таралған ауруларға қолданылады

B

43. Жағдайды бақылау зерттеуі нені зерттеу үшін қолданылады?

Кең таралған ауруларды

Сирек ауруларды

Барлық ауруларды

Тек қана жұқпалы ауруларды

Созылмалы ауруларды

B

44.Жағдайды бақылау зерттеуін жүргізгенде көрінеді:

Әр түрлі дәрежелі фактор әсері

Бір фактордың әсері

Бақылау тобында фактор әсері жоқ

«Жағдай» тобында фактор әсері жоғары

Қауіп факторы болмауы мүмкін

B

45. Когортты зерттеуде

Науқастарды біреуі зерттеуге қатысатын, ал екіншісі қатыспайтын 2 топқа жинау

Науқастарың 2 тобыда зерттеуге қатысады

Науқастардың 2 тобыда бір фактордың әсеріне ұшырайды

Бір мезетті зерттеу жүргізеді

Мәліметтерді қысқа уақыт аралығында алуға болады

A

46. Когортты зерттеуді жүргізеді

Ауруы бар науқастарғы

Ауруы дамымауы мүмкін науқастарға

Белгілі бір аурумен ауыратын науқастарға

Бір мезетті

Тек қана реторспективті

B

47.Рандомизирленген бақыланатын зерттеу дегеніміз

Қатысушыларды топтарға кездейсоқ бөледі

Қатысулшылар белгілі бір белгісіне байланысты біріктірілген

2 топтың да қатысушылары бірдей әсер алады

Топтарда науқастар әр түрлі диагноздары бойынша біріктіріледі

Қатысушылар Тек созылмалы аурулармен болуы мүмкін

A

48. «Екілік соқыр зерттеу » термині қандай мағына береді:

Зерттелетін тәжірибеде науқас бөлінген қатысушылар тобы жайлы мәліметті білмейді

«соқырланған» және науқас, және медициналық персонал

Алынған ақпараттарды талдайтын статистте ақпараттанбайды

Соқырланған науқас, дәрігер,статист

Топтарды қалай бөлгені жайлы барлық қатысушылар біледі

B

49.РБЗ кезіндегі бақылау топтарының түрлерін көрсетіңіз:

Плацебо-бақылау

Белсенді емдеу

Дозалардың салыстырмалы мінездемесі, Плацебо-бақылау,белсенді емдеу

Дозалардың салыстырмалы мінездемесі, белсенді емдеу

Плацебо-бақылау,белсенді емдеу, Дозалардың салыстырмалы мінездемесі

E

50. Дәрілік заттарды сынауда қай зерттеу әдісі жақсы нәтиже береді:

Көлденең зерттеу

РБЗ

Мета-анализ

Когортты зерттеу

Бақылаумен салысьыру типті зерттеу

B

51.Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз бұрын қолданып келе жатқан аппендэктомия әдісінің одан да тиімді түрін жасап шығару, Ол үшін қай зерттеу әдісін қолданар едіңіз?

Көлденең зерттеуді

Рандомизирленбеген бақылылау зерттеу

РБЗ

Когортты зерттеу

Бақылаумен салысьыру типті зерттеу

C

52. Плацебоны не үшін қолданады

Науқастар өздерінің негізгі(емдеу) топта екендерін білмейді

Науқастар барлығын қалай емдесе өздерінде солай емдеп жатыр деп ойлайды

Науқастар өздерін негізгі(емдеу) тобындамыз деп ойлайды

Науқастар өздерін бақылау тобындамыз деп ойлайды

Науқастар өздерін қай топта екендерін білмейді: негізгі немесе бақылау

E

53.Ревматоидты артритты емдеуде индомициннің эффективтілігін анықтауда қай зерттеу түрі маңыздырақ

Науқастар тобын дұрыс жинау

Квалифицирленген ревматолог-дәрігерлер тобын құру

Науқастарды кездейсоқ түрде негізгі және бақылау топтарына бөлу

Науқастарға индомицинді қолданған кезде пайда болуы мүмкін барлық жанама әсерлерді ескеру

Зерттеуге қатысуға науқастардың келісімдерін алу

C

54.Сіз қандағы глюкоза деңгейін анықтау қантты диабеттің диагностикасында эффективті әдіс пе , алде жоқ па екенін зерттеуге бел будыңыз.Ол үшін……

Науқастарға олардан қандай мақсатта қан алынып жатқанын айтпайсыз

Қандағы глюкоза деңгейін анықтау әдісін қантты диабетті диагноститкалауының басқа әдісімен салыстырасыз

Қандай зерттеу жүргізіп жатқаныңызды дәрігерлерге айтпайсыз

Өз науқастарыңызды ұзақ уақыт аралығында бақылайсыз

Барлық науқастардан бір реттік қан аласыз

B

55.Дәлелді медицинаның 1-сатысын көрсетіңіз

Мәліметтерді критикалық түрде бағалау

Науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау

Жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

Жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ

Ақпараттарды іздестіру

D

56. Дәлелді медицинаның 3-сатысын көрсетіңіз

Мәліметтерді критикалық түрде бағалау

Науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау

Жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

Жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ

Ақпараттарды іздестіру

A

57. Дәлелді медицинаның 5-сатысын көрсетіңіз

Жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ

Ақпараттарды іздестіру

Мәліметтерді критикалық түрде бағалау

Науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау

Жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

E

58. «РІСО» ааревиатурасындағы Р әріпі білдіреді

Араласу

Науқас

Нәтиже

Уақыт

Салыстыру

B

59. «РІСО» абревиатурасындағы І әріпі білдіреді

Науқас

Араласу

Салыстыру

Нәтиже

Уақыт

B

60. «РІСО» абревиатурасындағы С әріпі білдіреді

Салыстыру

Науқас

Араласу

Нәтиже

Уақыт

A

61.Бақылаулы «бақылаулармен» салыстыру зерттеу зерттеуінде болмайды

Бір аурумен науқастанған науқастар

Науқастардың көршілері

Науқастардың туыстары

Науқастардың таныстары

Сау адамдар

A

62.Бақылауды «жағдаймен» салыстыра зерттеу – бұл

Сау адамдар

Бақылау науқастар

Кездейсоқ науқастар

Бір популяция өкілдері

Белгілі бір аурулары бар науқастар

E

63. Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз вирусты гепатитке қарсы вакцинация жасау омырау еметін нәрестелердің күтпеген өлім синдромының себебі болу мүмкіншілігін анықтау. Ол үшін қай зерттеу дизайнын қолданар едіңіз?

РБЗ

Рандомизирленбеген БЗ

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Когортты зерттеу

Көлденең зерттеу

C

64. Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз қантты диабеттің дамуы мен барбитураттарды қолдану арасындағы себепті байланысты анықтау.Бұл зерттеуде негізгі қиыншылық не болуы мүмкін?

Қантты диабет диагностикасын қай әдістердің көмегімен жүргізетінін нақты анықтау

Науқаста қантты диабет қай уақытта дамығанын дәл анықтау

Салыстыруды кіккен жүргізу керек екенін нақты анықтау

Барбитураттарды қолдану жиілігін нақты анықтау

Ақпараттарды статистикалық талдау және анализ

B

65. Сирек кездесетін аурулар арсындағы себепті байланыстарды зерттеудің жалғыз мүмкіндігі болып табылады –

РБЗ

Когортты зерттеу

Жағдайлар сериясын сипаттау

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Ауру көріністерін,симптомдарын сипаттау

D

66. Бақылаумен салыстыру типті зерттеуінде нені зерттейсіз

Ауру емін

Ауру патогенезін

Ауру этиологиясын

Ауру көріністерін

Ауру диагностикасын

C

67. Когортты зерттеумен салыстырғанда, бақылаумен салыстыру типті зерттеуі ….

Себепті-кезекті байланысты анықтауда сенімді болып табылады

Дәлелдемелер иерархиясында жоғарғы орынды алады

Ауру этиологиясын нақты анықтауға мүмкіндік береді

Жүйелік қателіктердің болу мүмкіндігін толығымен жоққа шығарады

Дәлелдірек болып табылады

E

68. Бақылаумен салыстыру типті зерттеуінде науқасты топқа негізсіз араластыру неменеге әкеліп соқтыруы мүмкін?

Жүйелік қателіктердің тууына

Дәрілік заттарды негізсіз тағайындауға

Қосымша тексерулерді негізсіз тағайындауға

Науқаста асқынудың пайда болуына

Зерттеу жүргізге шамадан тыс қаражат қолдануға

A

69.Жүйелік қателіктер әкеледі …..

Зерттеу бюджетінің шығымының артуына

Нәтижелердің бұрмалануына

Ақпараттарды қайта жинау қажеттілігіне

Зерттеуді қайта жүргізе алмауға

Дәрілік терапияның негізсіз тағайындалуына

B

70.Сіз алкогольді пайдалану акромегалияны тудыру мүмкіндігін анықтау үшін жүргізесіз…

Когортты зерттеу

Көлденең зерттеу

РБЗ

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

D

71. «Зерде қателігі» қай зерттеуге тән

Когортты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

РБЗ

Жағдайды сипаттау

Жүйелік бақылау

В

72.Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеуде талдауға тән сипаттама:

Жүйелік емес

Сипаттау

Жүйелік

Салыстырмалылығы

Ретроспективті

Е

73.1% атропин ерітіндісін оң жақ көзге тамызғанда, науқаста глукоманың жедел ұстамасына әкелді. Осы кездегі шамадан тыс ем берілі. Зерттеу түрін анықтаңыз

Жағдайды сипаттау

Аурудың диагнозын, кезеңін сипаттау

РБЗ

Рандомизирленбеген БЗ

Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеу

А

74. Бүйректік гипертензиясы бар науқасқа гипотензивті ем тағайындау, АҚ-ң қалпына келуіне және жалпы жағдайының жақсаруына әкелді. Зертттеу түрін анықтаңыз

Жағдайды сипаттау

Жағдайлар сериясын сипаттау

РБЗ

Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

В

75.Бұл ауруға тәне дене температурасының 40-қа көтерілуі, геморрагиялық бөртпенің болуы тән. Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілік заттарды тағағайындағаннан кейін дене температурасы субфибрильді деңгейге ттүсуі, геморрагиялық бөртпенің азаюы байқалды. Зерттеу түрін анықтаңыз

Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеу

РБЗ

Көлденең зерттеу

Жағдайды сипаттау

Аурудың диагнозы мен кезеңдерін сипаттау

Е

76. Холецистэктомиядан кейін науқастың жалпы жағдайының жақсаруы тері жабындыларынығ сарғаюы азайды, бірақ операциядан кейінгі 3ші күні жалпы жағдайы нашарлады. Зерттеу түрін анықтаңыз

Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеу

РБЗ

Көлденең зерттеу

Жағдайды сипаттау

Аурудың диагнозы мен кезеңдерін сипаттау

D

77. «Жалпы рентгенография патологиялық өзгерістерді көрсетпеді, магнитті резонансты томография «турецкая седла» аймағында орналасқан көлемді түзілісті анықтады.».Зерттеу түрін анықтаңыз

Көлденең зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

Жағдайды сипаттау

Когортты зерттеу

Жүйелік шолу

С

78. «Науқаста жүктілік ұрықтың жамбасқа жақын орналасуымен жүрде, босану кезінде оған қолды көмек көрсетілді.» Зерттеу түрін анықтаңыз

Жағдайды сипаттау

РБЗ

Көлденең зерттеу

Жүйелік шолу

Жағдайлар сериясын сипаттау

А

79.Жағдайды сипаттаудың артықшылығына жатпайды:

Есте сақтаудың жеңілділігі

Ауыр клиникалық жағдайларда ойлауға көмектеседі

Материалдарды жариялау жеңілдігі

Дәлелдеудің әлсіздігі

Медициналық препараттардың эффективтілігін немесе жанама әсерлерін көрсетуі

D

80.Төмендегі жағдайлардың қайсысында жағдайлар сериясын сипаттау әдісі корректі типі бола алады

Таралған ауруды емдеудің жаңа әдісінің табылғанын жариялау

Жаңа дәрілік заттың ауыр жанама әсерінің бар екенін жариялау

Жаңа дәрілік затты сынау

Диагностиканың жаңа әдісін сынау

Шылым шегу мен экзема дамуының арасындағы себепті-кезекті байланыстың анықталғаын хабарлау

В

81.Дәлелдемелердің дәстүрлі иерархиясында жағдайды сипаттаудың алатын орны

Бірінші орынды

Төменгі

Көлденең және когортты зерттеулердің аралығында

РБЗ мен когортты зерттеудің аралығында

Жүйелік шолу мен РБЗ аралығында

В

82.Көрсетілген популяциядағы өмір сүрудің орташа көрсеткішін анықтағыңыз келсе, сізге қажеті…

Когортты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Көлденең зерттеу

Жүйелік шолу

РБЗ

С

83.Егер сіз балада оның бірінші жылының соңында неше тіс болу керек екендігін анықтағыңыз келсе, онда сіз жүргізуіңіз қажет ………..

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Когортты зерттеу

РБЗ

Көлденең зерттеу

Мета-анализ

D

84. Артериальды гипертониясы бар науқастарыңыздан олардың артериальды қысымдарын қаншалықты жиі өлшейтіндіктерін сұраған кезде, сіз қай зерттеу әдісін қолданасыз

Көлденең зерттеу

Когортты зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

Жүйелік шолу

Мета-анализ

А

85.Сіздің қалаңыздың лабороторияларында қанның қандай биохимиялық көрсеткіштерін анықтайтындығын анықтау үшін қандай зерттеу әдісін қолданған жөн?

Когортты зерттеу

Клиникалық аудит

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Жүйелік шолу

Көлденең зерттеу

Е

86.Үлкен жастағы ерлердің қанындағы тестостеронның деңгейін қалыпты көрсеткіші қанша болу керектігін анықтау үшін қандай зерттеу әдісін қолданған жөн

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Көлденең зерттеу

Когортты зерттеу

РБЗ

Жағдайлар сериясын сипаттау

87. Сізді көшеде тоқтатып, қандай шай маркасын пайдаланған жөн деп сұраса, қандай зерттеудің жүргізіліп жатқаны?

Когортты зерттеу

Маркетингты зерттеу

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Көлденең зерттеу

Рандомизирленбеген БЗ

D

88.Егер сіз катарактаны хирургиялық емге госпитальизациясына бөгеттерді зерттегіңіз келсе,сіз жүргізуіңіз керек:

А)көлденең зерттеу

В)әлеуметтік зерттеу

С)клиникалық аудит

Д)когортты зерттеу

Е)маркетингті зерттеу

А

89.Егер тіс дәрігері сізден неше рет тіс жуатыныңызды сұраса,ол қай зерттеу түрін жүргізіп жатыр:

А) когортты зерттеу

В) клиникалық аудит

С)әлеуметтік зерттеу

Д) маркетингті зерттеу

Е)көлденең зерттеу

Е

90.Сіздің мақсатыңыз өкпе артериясының тромбоэмболиясының этиологиялық факторы эпидуральды анезтезия болатынын анықтау.Зерттеудің қай түрін қалайсыз?

А) когортты зерттеу

В) көлденең зерттеу

С)бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Д)РБЗ

Е)рандомизерленбеген БЗ

С

91.РБЗ жүргізу жағдайын көрсетіңіз?

А)коматоздыф жағдайдағы науқастарды емдеуге арналған жана церебропротекторлардың эффективтілігін зерттеу

В)аппендэктомияның жаңа әдісін дәстүрлік пен салыстыру арқылы зерттеу

С)артериялды гипертензияны емдеу үшін жаңа гипотензивті препараттарды зерттеу

Д)балалардағы коклюшаларды алдын алуға арналған жаңа вакцинаны зерттеу

Е)сүт безі рагын емдеудің жаңа әдісін зерттеу

А

92. .РБЗ жүргізу жағдайын көрсетіңіз?

А)құтырманы емдеу үшін арналған жаңа вирусқа қарсы затты зерттеу

В)гипергликемияны емдеу үшін жаңа қантты түсіретін затты зерттеу

С)гастрэктомияның жаңа әдісінің эффективтілігін зерттеу

Д)пневмонияны емдеуге арналған антибиотиктерді зерттеу

Е)қан кетуді емдеуге арналған жаңа гемостатикті зерттеу.

А

93. РБЗ жүргізу қажеттілігі тумайтын клиникалық жағдайды көрсетіңіз?

А)СПИД ті емдейтін жаңа вирусқа қарсы заттарды зерттеу

В)дизентерияны емдейтін жаңа антибиотикті зерттеу

С)тырнақтың саңырауқұлақты зақымдалуын емдейтін саңырауқұлаққа қарсы заттарды зерттеу

Д)экземаны емдейтін антигистаминді жаңа затты зерттеу

Е)ангинаны емдейтін жаңа затты зерттеу

А

94.Жүректің ишеимиялық ауруының болжамын знрттеу үшін зерттеудің қай дизайны қолайлы.

А)РБЗ

В)Когортты зерттеу

С)Көлденең зерттеу

Д)Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Е)Рандомизерленбеген БЗ

В

95.ЖИА бастапқы белгілерінің көрінуінде ЭКГ эффективтілігін зерттеуге зерттеудің қай дизайны қолайлы.

А) Көлденең зерттеу

В)РБЗ

С)Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Д) Когортты зерттеу

Е)Рандомизерленбеген БЗ

А

96.Глаукоманы анықтауда скрининг тесттің тонометр ретінде эффективтілігін зерттеу үшін қолайлы зерттеу түрі:

А)РБЗ

В)Когортты зерттеу

С)Көлденең зерттеу

Д) Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Е)Жағдайды сипаттау

С

97.Қандай клиникалық жағдайда РБЗ жүргізу керек емес?

А)көз өткірлігінің жоғарлауы негізінде терапиялық және медикаментозды емдеу сапаларын салыстыру

В)толық сауығу негізінде жарық тілігінің екі түрлі хирургиялық әдісінің сапаларын салыстыру;

С)Ұстама жиілігін төмендету негізінде ЖИА ны медикаментозды емдеу екі әдісінің сапаларын салыстыру;

Д)миокард инфарктісін емдеудің екі әдісінің сапаларын салыстыру;

Е)ұзақ ремисияға жету үшін созылмалы тонзилитті медикаментозды және хирургиялық емдеу эффективтілігін салыстыру;

Д

98.РБЗ кемшіліктерін көрсетіңіз?

А)проспективті дизайн

В)сурогатты соңғы нәтижелерді қолдану мүмкіндігі,

С)жалғыз өзгеріспен берілген нақты баға;

Д)гипотезаны жоққа шығаруға тырысу

Е)мета-анализ жүргізу мүмкіндігі

В

99.РКЗ жетістіктері?

А) Зерттеудің қымбат болуы

В) сурогатты соңғы нәтижелерді қолдану мүмкіндігі,

С)кейін де мета-анализ жүргізу мүмкіндігі

Д)Науқасты ұзақ уақыт бақылау қажеттілігі

Е)Жүйелік қателіктің толығымен болмау мүмкіндігі

С

100.РКЗ ға сай келетін клиникалық жағдайды көрсет?

А)ЖИА мен ауыратын 60 жастан жоғары тұрғындарды миокард инфарктінің болжамы қандай

В)ластанған суды қолдану холераның негізгі себебі болама

С)фторы аз аймақта өмір сүріп жатқан тұрғындарды кариестің жиілігі қандай

Д)қарапайым тұзды иодталған тұзға алмастыру түйінді зобтың жиілігінің төмендеуіне әкелеме

Е)СПИД тің терминалды сатысының клиникалық көрінісі қандай

Д

101.Катарактаның алғашқы белгілерінің зерттеу көз аймағын зерттеумен салыстырғанда эффективтілігін бағалау үшін сіз қолданасыз?

А)Рандомизерленбеген когортты зерттеу

В) Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

С)Когортты зерттеу

Д)Жағдайды сипаттау

Е)Көлденең зерттеу

Е

102.Рандомизацияның оптималды әдісін танданыз

А)Науқастарды туған күні бойынша топтарға бөлу

В)Науқастарды апта күніне байланысты бөлу

С)Науқастарды компьютер көмегімен топтарға бөлу

Д)Науқастарды тиын тастау арқылы топтарға бөлу

Е)Аурудың ауырлығына байланысты нуқастарды топтарға бөлу

С

103.Зерттеуде шын рандомизацияның болмауы неменге әкеп соғады.

А) Жүйелік қателіктің мүмкіндігінің ұлғаюы

В)Жанама әсерлер даму мүмкіндігі

С)Оң нәтиже мүмкіндігінің әсері

Д) Теріс нәтиже мүмкіндігінің әсері

Е)Зерттеу сапасының өсуі

А

104.Остеопороздың ерте анықтағандағы денсиметрдің эффективтілігін бағалау үшін қай зерттеу әдісін қолданасыз:

А)РБЗ

В)Ұзынан зерттеу

С)Когортты зерттеу

Д) Көлденең зерттеу

Е)Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Д

105.РБЗ нің басқа бақыланатын зерттеулерден айырмашылығы

А)Араласу қолданбайды

В)Рандомизация жүргізілмейді

С)Суррогатты нәтижелер қолданылмайды

Д)Теріс нәтижелер ғана қолданылады

Е)Рандомизация кездейсоқ жүргізіледі.

Е

106.Іріктеу барысындағы жүйелік қателер:

А)Толық емес рандомизацияның негізінде салыстырылмалы топтардағы жүйелік қателер

В)Науқастарды енгізудегі жүйелік қателер

С)Зерттеу кезінде науқастардың түсіп қалуы жүйелік қателіу негізінде

Д)Араласу нәтижесіндегі бағалаудағы жүйелік өзгешеліктер

Е)Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

А

107.Зерттеуден кету кезіндегі жүйелік қателерге сипаттама бер

А)Толық емес рандомизацияның негізінде салыстырылмалы топтардағы жүйелік қателер

В)Науқастарды енгізудегі жүйелік қателер

С)Зерттеу кезінде науқастардың түсіп қалуы жүйелік қателіу негізінде

Д)Араласу нәтижесіндегі бағалаудағы жүйелік өзгешеліктер

Е)Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

В

108 Зерттеуді үзу кезіндегі жүйелік қателерге сипаттама бер

А)Толық емес рандомизацияның негізінде салыстырылмалы топтардағы жүйелік қателер

В)Науқастарды енгізудегі жүйелік қателер

С)Зерттеу кезінде науқастардың түсіп қалуы жүйелік қателіу негізінде

Д)Араласу нәтижесіндегі бағалаудағы жүйелік өзгешеліктер

Е)Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

С

109.Белгілі бір шешімнің айқындалуы мен нақтылануымен байланысты болатын жүйелі қателікке сипаттама бер:

А)Толық емес рандомизацияның негізінде салыстырылмалы топтардағы жүйелік қателер

В)Науқастарды енгізудегі жүйелік қателер

С)Зерттеу кезінде науқастардың түсіп қалуы жүйелік қателіу негізінде

Д)Араласу нәтижесіндегі бағалаудағы жүйелік өзгешеліктер

Е)Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

Д

110.РКИді жүргізуде жүйелік қателердің барлығы кездесуі мүмкін,мынадан басқа

А)Іріктеп алу нәтижесіндегі жүйелік қателер

В)Күтім көрсету нәтижесіндегі жүйелік қателер

С)Зерттеуді үзу кезіндегі жүйелік қателер

Д) Белгілі бір шешімнің айқындалуы мен нақтылануымен байланысты болатын жүйелі қателіктер

Е) Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

Е

111.Когорттық зерттеуді жүргізу көбінде негізделеді:

А)Сырқаттын себебін анықтау

В)Скрининг тесттің қажеттілігін анықтау

С)Емнің қажеттілігін анықтау

Д)Психометриялық көрсеткіштердің айқындалуы

Е)Аурудың спектрінің көрінуі

А

112.Когортты зерттеуден басқа себеп шартты анықтау үшін қолданылады.

А)РКЗ

В)ұзыннан зерттеу

С)Бақылау мен салыстыру зерттеу типі

Д)жағдайды сипаттау Е)көлденең зерттеу

С

113. Когортты зерттеудің РКЗ-дан айырмащылығы?

А)белгілі –бір уақыт аралығында адамдарды бақылау жүргізіледі

В)науқастардың екі тобы қолданылады.

С)бақылау топтары жоқ

Д)аурусыз топтар алынады.

Е)зерттеу эффективтілігін бағалау жүргізіледі

Д

114.Тері рагының дамуында солярияға барудың нәтижесі екенін анықтау үшін жүргізілетін зерттеу түрі?

А)РКЗ

В)Когортты зерттеу

С)Көлденең зерттеу

Д)Бақыланбайтын клиникалық зерттеу

Е)тері рагының п.б спектрін бақылау

В

115.Ерте жаста полиомиелитпен ауырған балалардың дамуын ианықтау үшін

А)Бақылау мен салыстыру зерттеу типі

В)РКЗ

С)Когортты зерттеу

Д)Көлденең зерттеу

Е)Бақыланбайтын клиникалық зерттеу

С

116.Уақыт өте келе көзішілік қан қысымының төмендеуін анықтау үшін қандай зерттеу жүргізіледі?

А) Бақылау мен салыстыру зерттеу типі

В)Көзішілік қысымның жоғарлауының көріністерінің спектрлік бейнелеу

С)РКЗ

Д) Когортты зерттеу

Е)Араласусыз зерттеу

Д

117.»Жұпты зерттеу» термині қандай мағына береді?

А)науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В)әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С)науқастарда зерттеушілерде қандай ем қабылдағанын білмеген

Д)мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,мысалы жынысы мен жасы

Е)екі топтың науқастары параллельді түрдң әртүрлі ем қабылдаған

Д

118.»Параллельді топтарды салыстыру» термині мағынасы?

А)науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В)әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С)науқастарда зерттеушілерде қандай ем қабылдағанын білмеген

Д)мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,жас бойынша жұп

Е)екі топтың науқастары бір мезгілде әр түрлі ем қабылдады

Е

119.»Қиғаш зерттеу» термині мағынасы

А)науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В)әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С)науқастарда зерттеушілерде қандай ем қабылдағанын білмеген

Д)мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,мысалы жынысы мен жасы

Е)екі топтың науқастары параллельді түрдң әртүрлі ем қабылдаған

В

120.»Факториальді зерттеу түрі» термині мағынасы

А)науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В)әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С)нәтижеге бір фактордың әсері зерттеледі

Д)мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,мысалы жынысы мен жасы

Е)екі топтың науқастары параллельді түрдң әртүрлі ем қабылдаған

С

121.»Тұтынушыға бағытталған жарнама»аталады,кімге бағытталады?

А)Фармацияның өкілі

В)дәрігерлерге

С)фармацевтарға

Д)науқастарға

Е)орташа мед,персоналдарға

Д

122. Дәрілік заттарды тағайындау бойынша дәрігерлік әдеттерді өзгерту үшін ең эффективті тәсіл қайсысы?

Дәрігерлердің біліктілігін көтеретін курстар

Теледидардағы жарнама

Фармацевтикалық өкілдердің тұлғалық араласуы

Медициналық журналдардағы ғылыми мақалалар

Әріптестермен,білікті мамандармен қарым қатынас

С

123. Дәрігердің тәртібін өзгертуде дәлелді медицина фармецевтикалық компаниялардың өкілдерінен қандай ұстанымдарды алды?

Дәрігерлік біліктілікті көтеретін курстар

Теледидар және радио арқылы жарнама беру

Медициналық журналдардағы ғылыми мақалаларды жариялау

Интернет форумдар арқылы

Дәрігерлердің біліктілігін көтеретін курстар

А

124. Терапиялық араласудың пайдасы жайлы нақты жауап беретін зерттеу түрін атаңыз

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

РБЗ

Когортты зерттеу

Бақыланбайтын зерттеу

Көлденең зерттеу

В

125. «Тұтынушыларға бағытталған жарнамалардың» дәрігерлерге қалай әсер етеді?

Иа, науқастардың сендіруші әсері арқылы

Иа, басқа дәрігерлермен қарым қатынас арқылы

Иа, фармацевтиканың өкілдерімен араласу арқылы

Жоқ ұшырамайды, себебі жарнама науқастарға бағытталған

Жоқ ұшырамайды, себебі ол дәріні рецептсіз сату жайлы мәселені шешпейді

А

126. Егер сіз жаңа дәрілік затты зерттеу барысында оның мәнсіз жанама әсерін байқадыңыз, сонда сіз ол туралы мәліметті ненің барысында алдыңыз

Бақылаумен салыстыру типті зерттеу барысында

Когортты зерттеу барысында

Көлденең зерттеу барысында

Жағдайды сипаттау барысында

РБЗ

D

127.Жаңа дәрілік заттың жанама әсерінің жиілігін білу үшін керек

Бақылаумен салыстыру типті зерттеуді қосымша жүргізу

Когортты зерттеуді қосымша жүргізу

Көлденең зертттеуді қосымша жүргізу

Дәрілік затты зерттеген РБЗ нәтижесіне назар аудару

Жаңа РБЗ жүргізу

D

128.Дәрілік заттарды тағайындауда жанама әсердің сирек, ауыр түрін зерттеу үшін сізге керек…

Бақылаумен салыстыру типті зерттеуді қосымша жүргізу

Когортты зерттеуді қосымша жүргізу

Көлденең зертттеуді қосымша жүргізу

Дәрілік затты зерттеген РБЗ нәтижесіне назар аудару

Жаңа РБЗ жүргізу

А

129.Дәрінің жанама әсерінің пайда болуының айрықша себебін анықтау үшін , сізге керек…

Осы затқа реакция байқалған науқасқа индивидуальды зерттеу жүргізу

В)Қосымша бақылаумен салыстыру типті зерттеуді жүргізу

С)Қосымша көлденең зерттеу жүргізу

Д)Осы дәрілік затты зерттеген РБЗ нәтижелеріне жүгіну

Е)қосымша когортты зерттеу жүргізу

А

130. Фармацевтика саласының өкілдері сәтті жағдайда бізді қандай мәліметтермен ақпараттандырады?

А) Ғылыми негізделген

В)Дәлелді медицина принциптеріне сәйкес

С) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу нәтижелерімен дәлелденген

D)Дәрілік заттың пайдалылығы жайлы индивидуалды ерекшеліктерін көрсетеді

Е)Таңдамалы сипатқа ие

Е

131. Фармацевтика саласының өкілдері сәтсіз жағдайда бізді қандай мәліметтермен ақпараттандырады?

Ешқандай тексерістен өтпегені туралы

Жануарларда сыналмағаны туралы

Бақылаумен салыстыру типті зерттеуі жүргізілмегені туралы

Дәрілік заттың пайдалылығы жайлы индивидуалды ерекшеліктерін көрсетеді

Сипаттамасы нақты емес

Е

132. Фармацевтикалық компания өкілдері өз жарнамаларында көбірек сүйенетін әдебиеттер көздері жатады…….

Lancet сияқты беделді ғылыми журналдарға

Конференцияда баяндалған хаттамаларға

Жарияланбаған мәліметтерге

Интернет-журналдарға

Жарнамалық буклеттерге

С

133. Дәрілік заттар өндірушілері көбірек сүйенетін ақпарат көздері

Өз аумағындағы жетекші ғалымдар жазбалары

Lancet сияқты беделді ғылыми журналдарға

РБЗ нәтижелеріне негізделген

Дәріліе заттарды өндірушілердің өздері жасаған жазбалар

Жарнамалық буклеттерге

D

134.Төменде көрсетілгендердің ішінен, науқастарды емдеудің соңғы мақсатына жатпайтынын көрсетіңіз

Сауығу

Суррогатты нүкте

Рецидивтің алдын алу

Паллиативті көмек

Ауру белгілерінің жеңілдеуі

В

135. Рагтың терминальды сатысында науқасты емдеудің соңғы мақсаты не?

Сауығу

Еңбекке қабілетсіздіктің төмендеуі

Организмдегі жүйелік қызметтің қалпына келуі

Летальды нәтиженің алдын алу

Симптомдарды жеңілдету

Е

136.Скарлатинаны емдеудің соңғы мақсаты не болып табылады?

Сауығу

Суррогатты нүкте

Науқасты жұбату

Паллиативті көмек

Симптомдарды жеңілдету

А

137. Гипертониялық ауруды емдеудің соңғы мақсаты не?

Нысана – ағзалардың(ми,көз,жүрек) зақымдалуының алдын алу

Еңбекке қабілетсіздіктің төмендеуі

Систолалық қысым деңгейінің 10мм.с.б.-0на төмендеуі

Симптомдарды жеңілдету

Асқынудың алдын алу

С

138. «Науқасқа сай келетін ем» терминін қалай түсінесіз?

Барлық дәлелді ақпараттарға негізделген ем

Беделді журналдар ұсынған ем

Кей жағдайларда беделді адамдар тағайындаған ем

Үлкен профильді клиника тағайындаған ем

Фармацевтика өкілдері ұсынған ем

А

139. Сіздің ойыңызша бронхиальды астмасы бар науқастарды емдеудің соңғы мақсаты не?

Летальды нәтиженің алдын алу

Сауығу

Өкпе-жүрек жетіспеушілігінң алдын алу

Тұншығу ұстамалары жиілігінің төмендеууі

Науқасты жұбату

D

140. Жүректің ишемиялық ауруын емдеудің соңғы мақсаты не?

Стенокардия ұстамасының жиілігінің төмендеуі

Миокард инфарктісінің алдын алу

Сауығу

Науқасты жұбату

Летальды нәтиженің алдын алу

А

141. Асқазанның ойық жарасының емінің суррогатты нүктесі не?

Ұстама жиілігінің төмендеуі

Асқазаннан қан кетудің алдын алу

Сауығу

Летальды нәтиженің алдын алу

Эндоскопия кезіндегі жара түрі

Е

142.Глаукоманы емдеудің суррогатты нүктесі не?

Соқырлық қуіпінің төмендеуі

Асқынудың алдын алу

Сауығу

Көзішілік қысым деңгейінің төмендеуі

Еңбекке қабілетсіздіктің алдын алу

D

143. Туберкулезбен сырқаттанған науқасты емдеудің суррогатты нүктесі не?

Өкпеден қан кету қауіпінің төмендеуі

Өкпе тінінде антибиотик концентрациясының жоғарғы деңгейге жетуі

Сауығу

Летальді нәтиженің алдын алу

Еңбекке қабілетсіздіктің алдын алу

В

144. Тұмау емінің суррогатты нүктесі не?

Летальді нәтиженің алдын алу

Пневмонияның алдын алуъ

Сауығу

Шеткі қанда лейкоциттер деңгейінің жоғарлауы

Ауру белгілерінің төмендеуі

D

145. Тұмау емінің суррогатты нүктесі не?

Летальді нәтиженің алдын алу

Пневмонияның алдын алуъ

Сауығу

Шеткі қанда лейкоциттер деңгейінің жоғарлауы

Ауру белгілерінің төмендеуі

D

146. Суррогатты нүкте тиімділігіне не жатпайды?

Таңдау мүмкіндігін айрықша төмендету мүмкіншілігі

Сынақ мерзімін қысқарту мүмкіншілігі

Емдеудің соңғы мақсатын көрсеті мүмкіншілігі

Негізгі көрсеткіштерді этикасыз қолданған жағдайда емнің эффектілігін бағалау

Зерттеуді арзандату мүмкіншілігі

С

147. «Оптимальді ем» дегеніміз не деген сұраққа суррогатты нүкте жауап бере алады ма және неге?

Иа, себебі ол физиологиялық механизмдерге негізделген

Жоқ, себебі емнің нақты мақсатын көрсетпейді

Иа, себебі ол ауру патогенезінің қазіргі кездегі көрінісіне сай

Жоқ, себебі лабораториялық зерттеулермен нақтыланбаған

Иа, себебі емдеуді арзандатуға мүмкіндік береді

В

148. Суррогатты нүктелерді лабораторияда қандай модельдерде зерттейді?

Сау,ерікті қатысушыларға

Белгілі бір ауруға шалдыққан науқастарға

Егіз жұптарға

Тін культуралары мен бактерия штамаларына

Жануарларға

Е

149. Идеальді суррогатты нүкте қасиеттеріне не жатпайды?

Сенімділік, өндірушілік

Аурудың нағыз предикторы

Жеңіл, көлемді зерттеу

«доза-жауап» эффектісінің көрінісі

Емдеуге дейінгі және емдеуден кейінгі жағдайдың өзгермеуі

Е

150.Препараттың жаңа болуы оның тағайындалуына негіз бола алады ма және неге?

Иа, себебі жаңа дәрілік заттардың бұрынғы дәрілерге қарағанда эффективтілігі жоғары

Жоқ, себебі жаңа дәрілік заттар, әдетте, бұрынғыларға қарағанда қымбат тұрады және жағдайы нашар адамдардың қаражаты жетпеуі мүмкін

Иа, себебі жаңа дәрілік заттар бұрынғыларға қарағанда РБЗ фазасынан өтеді

Жоқ, себебі препараттардың жаңалылығы оның эффективтілігін көрсетпейді және жанама әсердің жоқтығына кепілдік бермейді

Иа, себебі жаңа дәрілік заттарға науқастарда толеранттылық дамып үлгерген жоқ

D

151. Қай жағдайда зерттеу оригинальді емес болып есептеледі

Зерттеу алдындағыға қарағанда өте ірі, ұзақ , өте мәнді

Зерттеу әдістері алдыңғы зерттеуде қолданған әдістерден қарағанда нақтырақ

Зерттеліп жатқан популяция алдыңғы зерттеудегі популяцияларға сәйкес келеді(жасына, жынысына, ұлтына байланысты)

Зерттеудің сандық нәтижесі метаанализ нәтижелеріне маңызды үлес қосады

Зерттеуде қойылған сұрақ клиникалық көзқарас тұрғысынан маңызды болып табылады

С

152. . Қай жағдайда зерттеу оригинальді емес болып есептеледі

Зерттеу масштабы, ұзақтығы, мәнділігіне қарай алдыңғы зерттеуге сәйкес

Зерттеу әдістері алдыңғы зерттеуде қолданған әдістерден қарағанда нақтырақ

Зерттеліп жатқан популяция алдыңғы зерттеудегі популяцияларға сәйкес келеді(жасына, жынысына, ұлтына байланысты)

Зерттеудің сандық нәтижесі метаанализ нәтижелеріне маңызды үлес қосады

Зерттеуде қойылған сұрақ клиникалық көзқарас тұрғысынан маңызды болып табылады

А

153. Қай жағдайда зерттеу оригинальді емес болып есептеледі

Зерттеу масштабы, ұзақтығы, мәнділігіне қарай алдыңғы зерттеуге сәйкес

Зерттеу әдістері алдыңғы зерттеуде қолданған әдістерден қарағанда нақтырақ

Зерттеліп жатқан популяция алдыңғы зерттеудегі популяцияларға сәйкес келеді(жасына, жынысына, ұлтына байланысты)

Зерттеудің сандық нәтижесі алдыңғы жүргізілген метаанализ нәтижелеріне сәйкес келеді

Зерттеуде қойылған сұрақ клиникалық көзқарас тұрғысынан маңызды болып табылады

D

154. «Оптимальді зерттеу » терминін қалай түсінесіз?

Бұрын жүргізілген зерттеулер сияқты

Медицина ғылымына жаңа үлес қосатын зерттеу

Жауабы бар сұрақ қоятын зерттеу

Ерекше, оригинальді сұрақ қоятын зерттеу

Методология тұрғысынан түсіндіреміз

В

155.Төменде көрсетілгендердің ішінен методологиялық зерттеудің сапасын бағалауда маңыздылығы төмен сұрақты көрсетіңіз

Зерттеу оригинальді болды ма?

Зерттеу жақсы жоспарланған ба?

Зерттеу жүйелік қателіктерді болдырмауды қамтамасыз еттіме?

Зерттеу жеткілікті түрде көлемді,ұзақ болды ма?

Нәтижелер ерекше формада, оригинальді түрде ұсынылады ма?

Е

156. Ғылыми мақала жариялану алдында…

Тәуелсіз рецензиядан өту керек

Әріптестерінің бағалануынан өту керек

Снамалы жарияланудан өтуі керек

Рецензиясыз жариялануы мүмкін

Авторлардың біреуімен рецензиялануы керек

А

157.Ғылыми мақалалардың жариялануынан бас тарту себебіне жатпайды…………

Зерттеу оригинальді емес

Автордың гипотезасы тексерілмеген

Статистикалық талдау дұрыс жүргізілмеген

Зерттеу дұрыс ұйымдастырылмаған

Қатысушаларды көлемді талдау

С

158. Жариялануға ұсынылған ғылыми мақалаларға қойылатын талаптарды толық көрсетіңіз

Зерттеу оригинальді болу керек, автор гипотезасы тексеруден өту керек

Зерттеудің жүргізілуіне нақты талаптар жоқ, автор гипотезасы тексеруден өту керек

Қатысушыларды талдау саны маңызды емес, статистикалық талдау дұрыс жүргізілуі керек

Қатысушылар толық және дұрыс таңдалынуы керек, зерттеу оригинальді емес болуы мүмкін

Зерттеу дұрыс ұйымдастырылуы керек, бірақ оригинальді болуы шарт емес

А

159. Қазіргі заманға медициналық журналдарда жарияланатын мақалалардың көпшілігі қандай стандартты формат бойынша құрылады?

Кіріспе, әдістер,нәтижелер ,талдау(ВМРО)

Әдістер, нәтижелер,талдау(МРО)

Талдау, нәтижелер,әдістер,қорытындылар(ОРМВ)

Кіріспе, әдістер,талдау,нәтижелер(ВМОР)

Кіріспе,талдау,нәтиже,әдістер(ВОМР)

А

160. Жарияланымға кірген 1-к әдістер , бұл?

Жүйелік шолу

Клиникалық сынақ

Клиникалық ұсыныс

Шешімді талдау

Экономикалық талдау

В

161. Ғылыми жарияланымға кірген,2-к әдістер, бұл?

Эксперименттер

Бақыланбайтын клиникалық сынақ

Бақыланатын клиникалық сынақ

Жүйелік шолу

Оригинальді зерттеу

D

162. Клиникалық зерттеулердің дизайнын сипаттау үшін келесі терминдер қолданылады, біреуінен басқа.

А) параллельді топтарды салыстыру

В) жұптарды салыстыру

С) қиылысқан зерттеу

Д) Ақпарат іздеу

Е) плацебо-бақылаулық зерттеу

Д

163. Клиникалық зерттеу аймағына не жатпайды?

А) емдеу

В) диагностика

С) скрининг

Д) болжам

Е) жүйелі шолу

Е

164. Жаңа диагностикалық тесттің шынайылық және сенімділік параметрлерін анықтау үшін қолданылатын дизайн.

А) РБЗ

В) көлденең зерттеу

С) жағдайды бақылау

Д) ұзыннан зерттеу

Е) когортты зерттеу

В

165. Скрининг өткізуге қолданылатын дизайн

А) РБЗ

В) көлденең хзерттеу

С) жағдайды бақылау

Д) ұзыннан зерттеу

Е) когортты зерттеу

В

166. Қауіп факторы мен дерттің дамуы арасындағы тәуелділікті анықтау үшін өткізу қажет:

А) РБЗ және когортты зерттеу

В) когортты және жағдайды бақылау зерттеулері

С) жағдайды бақылау және РБЗ

Д) РБЗ

Е) жағдайды сипаттау

В

167. Науқастарды тәжірибелік және бақылау топтарына кездейсоқ емес бөлетін салыстырмалы зерттеуге қолданылатын терминді көрсетіңіз.А) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

В) Бақыланатын клиникалық зерттеулер

С) когортты зерттеу

Д) клиникалық сынақ

Е) бақылаумен салыстыру

В

168. РБЗ-ді өткізу үшін науқастарды мынадай принцип бойынша таңдайды.

А) бірдей жастағылар

В) бірдей диагноз

С) ұқсас материалды тұрмыстық жағдай

Д) дерттерінің бірдей ұзақтылығы

Е) емханаға науқастардың түсу күні бірдей

В

169. «Берілген дертті емдеуде бұл дәрінің басқа дәрілермен салыстырғанда жақсы екенін» дәлелдеу үшін жүргізілетін зерттеулердің қайсысы ең оптимальды?

А) рандомизирленген бақыланған зерттеу

В) бақыланатын клиникалық зерттеулер

С) когортты зерттеу

Д) көлденең зерттеу

Е) жағдайды бақылау

А

170. Хирургиялық операцияның жаңа тәсілінің тиімді ма, әлде бұрын қолданылып жүргені тиімді ме екенін анықтайтын тәсіл:

А) көлденең зерттеу

В) Жағдайды бақылау

С) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

Д) бақыланатын клиникалық зерттеулер

Е) когортты зерттеу

С

171. Мына сұраққа жауап беру үшін жүргізілетін зерттеулердің ең оптимальды түрін көрсетіңіз: «Емдеудің түрлі тәсілдері туралы ақпараттық шешімдерді науқас түсіну үшін қағазға терілген (парақша) мәлімет дәрігердің ауызша айтқан нұсқауынан жақсырақ па? »

А) бақыланған клиникалық зерттеулер

В) когортты зерттеу

С) көлденең зерттеу

Д) жағдайды бақылау

Е) РБЗ

Е

172. Сұраққа жауап беру үшін ең оптимальды зерттеу жұмысын табыңыз:

«Қаныққан майларға бай маргаринді полиқанықпаған пайларға бай маргаринге ауыстыру сары судағы холестерин мөлшерін өзгерте ме?»

А) көлденең зерттеу

В) Жағдайды бақылауС) рандомизирленген бақыланған зерттеулер

Д)бақыланған клиникалық зерттеулер

Е) когортты зерттеу

С

173. РБЗ-дің артықшылығын көрсетіңіз.

А) науқастардың кіші топтарына жасауға болады.

В) клиникалық нәтижелер орнына суррогатты соңғы нүктелерді алуға болады

С) Қатаң анықталған науқастар тобындағы жалғыз өзгеріске нақты баға беру

Д) Фармацевтикалық мекемелердің зерттеу бағытын анықтай алуы

Е) ретроспективті дизайн

С

174. РБЗ-дің артықшылығын көрсетіңіз.

А) науқастардың кіші топтарына жасауға болады.

В) зерттеу көп уақытты талап етеді

С) Келесі реттілікте мета-талдау жүргізу мүмкіндігі

Д) Фармацевтикалық мекемелердің зерттеу бағытын анықтай алуы

Е) зерттеу қымбат

С

175. РБЗ-дің кемшілігін көрсетіңіз

А) зерттеу қымбат және көп уақытты қажет етеді

В) Қатаң анықталған науқастар тобындағы жалғыз өзгеріске нақты баға беру

С) Келесі реттілікте мета-талдау жүргізу мүмкіндігі

Д) проспективті дизайн

Е) негізінен бір-біріне ұқсас 2 топты салыстыру арқылы қатені потенциалды жою

А

176. РБЗ-дің артықшылығын көрсетіңіз

А) науқастардың кіші топтарына жасауға болады.

В) зерттеу көп уақытты талап етеді

С) негізінен бір-біріне ұқсас 2 топты салыстыру арқылы қатені потенциалды жою

Д) Фармацевтикалық мекемелердің зерттеу бағытын анықтай алуы

Е) зерттеу қымбат

С

177. РБЗ-дің кемшілігін көрсетіңіз

А) көпшілік зерттеулерді ірі фармацевтикалық мекемелер қаржыландырады да өз шарттарын қойады

В) Қатаң анықталған науқастар тобындағы жалғыз өзгеріске нақты баға беру

С) Келесі реттілікте мета-талдау жүргізу мүмкіндігі

Д) проспективті дизайн

Е) негізінен бір-біріне ұқсас 2 топты салыстыру арқылы қатені потенциалды жою

А

178. РБЗ-ден шығару критериі болып табылады.

А) дерттің ауыр ағымы

В) препаратты жақсы көтеру

С) препаратты көтере алмаудың мүмкін болатын көріністері

Д) қандай да бір қосымша жағдайдың болуы

Е) Туыстарында сол сияқты дерттің болу

А

179. РБЗ өткізу негізделмеген, біреуінен басқа

А) дертті болжауды зерттегенде

В) «Медициналық күтім жасау сапасын» оның нақты «сәттілік» көрсеткіштерісіз зерттеу

С) алдыңғы РБЗ немесе мета-талдаулардың белгілі бір нәтижелері болғанда

Д) Қатаң анықталған науқастар тобындағы жалғыз өзгеріске нақты баға беруде

Е) диагностикалық және скринингтік тестілердің шынайылығын зерттеуде

Д

180. Зерттеудің қай түрінде ауру дамымауы мүмкін адамдарды жинайды?

А) РБЗ

В) бақыланатын клиникалық зерттеу

С) көлденең зерттеу

Д) когортты зерттеу

Е) жағдайды бақылау

Д

181. Когортты зерттеулер мына сұрақтарға ең жақсы жауап береді, біреуінен басқа.

А) пероральды контрацептивті қолдану сүт безі рагының дамуына әкеле ме?

В) шылым шегу өкпе рагына әкеле ме?С) жоғары артериялық қысым уақыт өте келе қалпына келе ме?

Д) Жалпы қалыптасқанан әдіспен салыстырғанда жаңа хирургиялық процедура жақсы ма?

Е) шала туған балалардың өмірі бірнеше жылдан кейін қалай болады?

Д

182. Жағдайды бақылау зерттеулері әдетте нені зерттейді?А) дерттің этиологиясын

В) болжамды

С) нәтижені

Д) диагностика эффективтілігі

Е) емнің эффективтілігі

А

183. Жағдайды бақылау зерттеуінің артықшылығы

А) сирек кездесетін ауруларды зерттеу мүмкіндігі

В) жиі кездесетін ауруларды зерттеу мүмкіндігі

С) ауру нәтижесін анықтау мүмкіндігі

Д) диагностика эффективтілігін зерттеу мүмкіндігі

Е) емнің эффективтілігін зерттеу мүмкіндігі

А

184. Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: «емшектегі баланың ұйқы кезінде бетін төмен қаратып жатуы баланың кенеттен өлу қаупін жоғарылатады ма?»

А) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

В) бақыланатын клиникалық зерттеулер

С) когортты зерттеу

Д) көлденең зерттеу

Е) жағдайды бақылау

Е

185. Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: көкжөтелге қарсы вакцинаны енгізу ми тіндерінің зақымдануына әкеле ме?

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) РБЗ

Д) когортты зерттеу

Е) Бақыланатын клиникалық зерттеулер

В

186. Мына клиникалық сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: электрберушінің жоғары вольтты сызықтары мен лейкоздардың пайда болуы арасында себепті байланыс бар ма?

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) бақыланатын клиникалық зерттеулер

Д) Когортты зерттеулер

Е) РБЗ

В

187. Зерттеулердің қай түрінде мәліметтерді олар бұрынғы құбылыстарға қатысты болса да белгілі бір уақытта жинайды

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) бақыланатын клиникалық зерттеулер

Д) Когортты зерттеулер

Е) РБЗ

А

188. Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: мейірбикелер аллергодерматозы бар науқастардың диетасына қаншалықты сенеді?

А) жағдайды бақылау

В) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

С) көлденең зерттеу

Д) Когортты зерттеулер

Е) жағдайды сипаттау

С

189. Мына клиникалық сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз:Кандидоздың тең жарты жағдайы диагностикаланбайтыны рас па?

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) бақыланатын клиникалық зерттеулер

Д) Когортты зерттеулер

Е) РБЗ

А

190. Қиын клиникалық жағдайға мағына беретін негізгі әдісті көрсетіңіз.

А) клиникалық зерттеу

В) жағдайды сипаттау

С) жағдайды бақылау

Д) лонгитудинальды зерттеу

Е) көлденең зерттеу

В

191. Ғылыми мақала жарияланады, егер:

А) Локальды этикалық комитетпен мақұлданса

В) Авторы танымал ғалым болса

С) ешқайсына ұқсамайтын идея болса

Д) Фармацевтикалық компания қызығушылығын көрсетеді

Е) үлкен қызығушылық тудырса

А

192. «Шығындар минимизациясы » дегеніміз

А)эффективтілігіне қарамай ,арзан емдеу нұсқасын таңдау

В) қысқа емдеу курсын таңдау

С) арзан, бірақ эффективті емді таңдау

Д) дәрілік заттардң минимальды санын таңдау

Е) минимальды араласулар

А

193. Жақсы клиникалық сұраққа кіреді

А) бұл сұрақ кім туралы

В) қандай араласу

С) қандай араласумен салыстыру керек

Д) нәтиже қандай

Е) барлығы дұрыс

Е

194. 5 жасар бала ауыр экземаға байланысты 1,5 жастан бастап топикалық стеройдты гормондардың үлкен дозасын қабылдайды. Анасы стеройдты гормон баланың өсуін тежейді деп гомеопатикалық емдеуге көшкісі келеді. Дәрігер құрамында мынадай компоненттері бар оптимальды клиникалық сұрақ құруы тиіс:

А) Араласу компоненті топикалық стероидтар да, гомеопатикалық препараттар да болады

В) экзема кезінде топикалық стеройдтар мен гомеопатикалық препараттар эффективтілігін салыстыру өткізу

С) араласу тек топикалық стеройдтар болады

Д) араласу тек гомеопатикалық препараттар болады

Е) Дәрігер ауру этиологиясын анықтауға тырысады

В

195. Кокрандық кітапханаға кіреді

А) бақыланатын зерттеулердің кокрандық регистрі

В) шолулар методологиясы бойынша ақпараттар базасы

С) медициналық технологияларды бағалау бойынша ақпараттар базасы

Д) экономикалық бағалау бойынша NHS ақпараттар базасы

Е) барлығы дұрыс

Е

196. Әдебиеттер сілтемесі бойынша іздеу жүргізден мынадай ақпараттар алуға болады, біреуінен басқа:

А) ұқсас және байланысты тақырыптар бойынша жаңа жұмыстар пайда болуын анықтай отырып, уақыт бойынша қарап танысу

В) еске салу санына байланысты зерттеудің маңызын анықтау мүмкіндігі

С) Басып шығарылғаннан кейін зерттеулердің бағасын білу

Д) Егер автормен кездескіңіз келсе оның мекен жайын біліп сөйлесіп тұру

Е) қандай да бір емдеу немесе диагностика әдісінің эффективтілігін анықтау

Е

197. «Зерттеу медициналық ғылымға жаңа үлесін қоса ма?» — деген сұраққа жауап беру үшін келесі сұрақтарды айқындап алуымыз қажет, біреуінен басқа.

А) бұл зерттеу алдыңғыларға қарағанда ауқымды, жалғасқан және маңыздырақ болып табыла ма?

В) Бұл зерттеудің әдістері нақтырақ па?

С) Медициалық ғылымда бұл сияқты зерттеулер болды ма?

Д) Алдыңғы зерттеулер негізінде жүргізілген мета-талдау нәтижесіне бұл зерттеудің сандық нәтижелері үлкен үлес қоса ма?

Е) Зерттелетін популяция алдыңғы зерттеудегі популяциядан ерекшелене ме?

С

198. Мақала нәтижелерін бағалау үшін маңызды емес

А) зерттеуге қатысушыларды таңдауды қалай жүргізеді

В) қандай науқастарды зерттеуге енгізеді?С) қандай науқастарды зерттеуден шығарады?

Д) Зерттеуде зерттеушілер саны қанша болды

Е) «нақты өмір» жағдайларында науқастарды зерттеу жүргізілді ме?

Д

199. Таңдау нәтижесіндегі жүйелік қате бұл:

А) толық емес рандомизация нәтижесінде салыстыру топтарындағы жүйелі айырмашылық

В) бағаланған араласудан басқа, науқастарға күтім жасаудағы жүйелі айырмашылық

С) науқасты зерттеуден шығару нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

Д) нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Е) әр уақытқа созылған зерттеулердің нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

А

200. Күтім көрсету нәтижесіндегі жүйелік қате бұл:

А) толық емес рандомизация нәтижесінде салыстыру топтарындағы жүйелі айырмашылық

В) бағаланған араласудан басқа, науқастарға күтім жасаудағы жүйелі айырмашылық

С) науқасты зерттеуден шығару нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

Д) нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Е) әр уақытқа созылған зерттеулердің нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

В

201. Зерттеуден шығару немесе шығарудан ауытқу нәтижесіндегі жүйелік қате бұл:

А) толық емес рандомизация нәтижесінде салыстыру топтарындағы жүйелі айырмашылық

В) бағаланған араласудан басқа, науқастарға күтім жасаудағы жүйелі айырмашылық

С) науқасты зерттеуден шығару нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

Д) нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Е) әр уақытқа созылған зерттеулердің нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

С

202. Белгілі бір клиникалық нәтиженің анықталуы мен нақтылануына байланысты жүйелік қате бұл:

А) толық емес рандомизация нәтижесінде салыстыру топтарындағы жүйелі айырмашылық

В) бағаланған араласудан басқа, науқастарға күтім жасаудағы жүйелі айырмашылық

С) науқасты зерттеуден шығару нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

Д) нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Е) әр уақытқа созылған зерттеулердің нәтижесіндегі жүйелік айырмашылық

Д

203. Клиникалық зерттеулерде таңдау жүргізу барысында шынайы айырмашылықты немесе «күштілігін» анықтау мүмкіндігі мына мөлшерде болады:

А) 80-90%

В) 60-70%

С) 40-50%

Д) 20-30%

Е) 10-20%

А

204. Науқастың клиникалық зерттеуден шығу себебі болмайтын факторларды көрсетіңіз

А)Зерттеуге науқастың дұрыс емес кіруі

В) тәжірибелік дәрілік препараттардың жанама әсеріне күдіктену

С) Науқаста мотивацияның төмендеуі

Д) дене массасының жоғарылауы

Е) келесі бақылаудың өтпеуі

Д

205. Қыздар мен ұлдардың бойларының өсуін салыстыру үшін қандай статистикалық критериилер қолданылатынын көрсетіңіз.

А) екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В) екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С) екі фазалы дисперсті талдау

Д) Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е) ең кіші квадрат әдісімен регрессия

А

206. нәрестелердің дене салмағын емгенге дейін және емгеннен кейін дене массаларын салыстыруда қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.

А) екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В) екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С) екі фазалы дисперсті талдау

Д) Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е) ең кіші квадрат әдісімен регрессия

В

207. Тағам қабылдағаннан соң 1;2 немесе 3 сағаттарда плазмадағы глюкоза жоғары екенін анықтау үшін қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.

А) екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В) екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С) бір фазалы дисперсті талдау

Д) Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е) ең кіші квадрат әдісімен регрессия

С

208. HbA1деңгейі диабетпен ауыратын науқастың қан плазмасындағы үшацилглицеридтер деңгейімен қатысы бар ма және қандай деңгейде екенін анықтау үшін қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.

А) екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В) екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С) бір фазалы дисперсті талдау

Д) Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е) ең кіші квадрат әдісімен регрессия

Д

209. Тыныс шығарудың максимальды көлемі бойға байланысты қалай өзгеретінін көру үшін қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.А) екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В) екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С)екі фазалы дисперсті талдау

Д) Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е) ең кіші квадрат әдісімен регрессия

Е

210. Дәрігер емді таңдау шешімін қабылдағанда(науқасқа дәрілік заттарды тағайындамас бұрын) қолданатын, принциптердің бірі:

А) бұл науқасқа қатысты емдеудің соңғы мақсатын анықтау

В) анамнезді дұрыс жинау

С) науқасты обьективті қарау

Д) дәрілік препараттарды үйлестіру

Е) зертханалық зерттеу мәліметтерін тіркеу

А

211. Дәрігер емді таңдау шешімін қабылдағанда(науқасқа дәрілік заттарды тағайындамас бұрын) қолданатын, принциптердің бірі:

А)анамнезді дұрыс жинау

В) науқасты обьективті қарау

С) дәрілік препараттарды үйлестіру

Д) зертханалық зерттеу мәліметтерін тіркеу

Е) қолда бар дәлелді мәліметтерді ескере отырып, ең тиімді емді таңдау

Е

212. Дәрігер емді таңдау шешімін қабылдағанда(науқасқа дәрілік заттарды тағайындамас бұрын) қолданатын, принциптердің бірі:

А) бұл науқасқа қатысты емдеудің негізгі мақсатын анықтау

В) анамнезді дұрыс жинау

С) науқасты обьективті қарау

Д) дәрілік препараттарды үйлестіру

Е) зертханалық зерттеу мәліметтерін тіркеу

А

213. Суррогатты соңғы нүкте бұл:

А) Араласудың клиникалық пайдалылығы көрсеткіші

В) араласудың зиянын көрсету

С) араласудың сирек немесе алыстатылған нәтижесін болжайтын параметр

Д) таңдау пішініне әсер етпейтін көрсеткіш

Е) емнің эффективтілігін бағалауға жол бермейтін көрсеткіш

С

214. Дәрілік заттың эффективтілігін бағалауда жиі қолданылатын суррогатты соңғы нүктелер, біреуінен басқа:

А) фармококинетиканы өлшеу

В) in vitro өлшеу

С) тіндердің макроскопиялық көріністері

Д) «дерттердің биологиялық маркерілері» деңгейінде өзгерістер

Е) Ұзақ мерзімді болжам талдауы

Е

215. Суррогатты соңғы нүктелердің мінсіз сиппаттамалары болып келесі параметрлер табылады, біреуінен басқа:

А) сенімді, өндірілетін және сандық жағынан оңай өлшенетін болуы

В) сезімтал болуы тиіс

С) миға қонымды мағыналы оң болжамдық құндылығы

Д) аурудың кең таралу мониторингінде мағыналы болуы

Е) миға қонымды мағыналы салыстырмалы болжамдық құндылығы

С

216. Дәрілік препараттардың эффективтілігі туралы негізделген мәлімет алу үшін STEP бағалау қолданылады, оның мағынасы

А) қауіпсіздік, организм көтере алуы, эффективтілік, бағасы

В) эффективтілік, қауіпсіздік, бағасы, организм көтере алуы

С) қауіпсіздік, бағасы, эффективтілік, организм көтере алуы

Д) бағасы , қауіпсіздік, организм көтере алуы, эффективтілік

Е) организм көтере алуы, қауіпсіздік, эффективтілік, бағасы

А

217. Диагностикалық тест өткізгенде тесттің сезімталдығы анықталды, оның мәні

А) шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В)шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С) тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д) тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е) тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

А

218. Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің арнайылығы анықталды, ол нені білдіреді?

А) шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В)шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С) тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д) тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е) тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

В

219. Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің оң нәтижесінде болжамдық құны анықталды, ол нені білдіреді?

А) шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В)шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С) тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д) тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е) тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

С

220. Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің теріс нәтижесінде болжамдық құны анықталды, ол нені білдіреді?

А) шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В)шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С) тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д) тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е) тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

Д

221. Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің оң нәтижесінде оның шындыққа жанасуы анықталды, ол нені білдіреді?

А) шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В)шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С) тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д) тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е) тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

Е

222. Жағдайды бақылау зерттеуін жасау үшін белгілі бір ауруы бар науқастарды салыстырады

А) ауру тіпті дамымауы мүмкін адамдармен

В) дәл сол дерт туындатушы фактор әсер етсе де ауырмағанлармен

С) плацебо алып жүргендермег

Д) белгілі бір қасиеті бойынша біріктірілген бірнеше топтармен салыстыру

Е) ұқсас диагнозы бар адамдармен

223. Жағдайды бақылау зерттеуінің дизайны мынаның болуын қарастырады.

А) 2 немесе одан да көп топтар

В) әрқашан тек 2 топ

С) бақылауды тіпті бір топқа жүргізуге болады

Д) 5-6 топтан кем емес

Е) топтар саны маңызды емес

В

224. Жағдайды бақылау зерттеуін өткізгенде зерттейді

А) ауру этиологиясы

В) дертті емдеу

С) болжам

Д) таралуы

Е) патогенез

А

225. Жағдайды бақылау когорттымен салыстырғанда ие болады:А) үлкен шынайылық

В) аз шынайылық

С) емдеу сұрағына байланысты

Д) бір бағада

Е) Бірдей шынайылық

В

226. бір немесе бірнеше адамдар топтарын белгілі бір фактор әсері бойынша ғана ерекшеленетін қылып қай зерттеуге таңдап алады:

А) жағдайды бақылау

В) когортты

С РБЗ

Д) КБЗ

Е) көлденең

227. Когортты зерттеу кемшілігі:

А) аурудың болжамын анықтамайды

В) сирек ауруларға келмейді

С) зерттеудің аз уақытта өтуі

Д) ақпарат алу жеткіліксіздігі

Е) барлығы дұрыс

В

228. Когортты зерттеудің артықшылығы

А) нәтиже ұзақ уақыт бойы белгісіз

В) қымбат

С) сирек ауруларды зерттеуде қолданылады

Д) Қауіп факторы мен бірнеше ауру арасында байланысты бағалауға мүмкіндік береді

Е) қысқа мерзімді

Д

229. Рандомизирленген зерттеудің рандомизирленбегеннен басты айырмашылығы

А) емдеу интенсивілігі

В) зерттеу ұзақтығында

С) кездейсоқ түрде өткізілмейді

Д) эффективтілігі мен сенімділігі төмен

Е) ауру этиологиясын анықтайды

С

230. РБЗ мына сұраққа жауап береді

А) препарат енгізілуі ми тіндерін зақымдай ма

В) уақыт өте келе жоғары артериялық қысым қалпына келе ме

С) Ұсынылған араласу дәстүрліден жақсы ма

Д) 3 жасар баланың қалыпты бойы қандай

Е) берілген фактор ауру себебі болып табыла ма

С

231. Жүйелік шолулар біріншілік жұмыстарды жалпыландыруды көрсетеді, олар…

А) «жақсы» ғылыми журналдарда жарық көрген

В) сәйкес нақты, дәл, айқын және өндіретін методологиямен жүргізілген

С) үлкен ғылыми-зерттеу орталықтарында ғалымдар тобымен және олар ұсынған методология бойынша жүргізілген

Д) өзекті және біріншілік жұмыстар басылымға шығып қойған

Е) қандай да бір препараттың эффективтілігін анықтау жұмыстарын көрсетеді

В

232. Рандомизирленген бақыланатын зерттеулердің жүйелік шолуының әдісін құрау келесі кезеңдерден тұрады, біреуінен басқа

А) РБЗ шолуының мақсатын көрсетіп, шолуға кіру критерийлерін көрсету

В) зерттеуге кірген әр сынақтың сипатымен танысу және оның методологиялық сапасын бағалау

С) жүйелік шолуға кірмей қалған сынақтардың неліктен кірмегенін түсіндіру

Д) өткізу методологиясына қарамай РБЗ ұсынған барлық сынақтарды кіргізу

Е) мақсат, материалдар, әдістер және нәтижелерін көрсете отырып шолудың критикалық жалпыландыруын құру

Д

233. Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А)мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін шектейтін дәл әдістер

В) тұжырымдар әрдайым сенімді және нақты болмайды

С) медициналық қызметкерлер әрқашан ақпаратқа қол жеткізе алмайды

Д) ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алмайды

Е) сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігіне әсер ете алмайды

А

234. Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А) мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін әрдайым шектей алмайтын дәл әдістер

В) Жалпыландыру және тұрақтылық орнату үшін әртүрлі зерттеулердің нәтижелерін салыстыруға болады

С) медициналық қызметкерлер әрқашан ақпаратқа қол жеткізе алмайды

Д) ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алмайды

Е) сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігіне әсер ете алмайды

В

235. Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А) мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін әрдайым шектей алмайтын дәл әдістер

В) тұжырымдар әрдайым сенімді және нақты болмайды

С) медициналық қызметкерлер, ғалымдар және ұйымдастырушылар әрқашан ақпаратқа оңай қол жеткізе алады

Д) ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алмайды

Е) сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігіне әсер ете алмайды

С

236. Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А) мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін әрдайым шектей алмайтын дәл әдістер

В) тұжырымдар әрдайым сенімді және нақты болмайды

С) медициналық қызметкерлер әрқашан ақпаратқа қол жеткізе алмайды

Д) ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алады

Е) сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігіне әсер ете алмайды

Д

237. Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А) мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін әрдайым шектей алмайтын дәл әдістер

В) тұжырымдар әрдайым сенімді және нақты болмайды

С) медициналық қызметкерлер әрқашан ақпаратқа қол жеткізе алмайды

Д) ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алмайды

Е) сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігін жоғарылатады

Е

238. Жүйелік шолулардың нәтижелерін жазу және көрсету үшін жасалған стандарт және құрылымы бар формат

А)CONSORT

В) QUORUM

С) QALY

Д)BMPO

Е) CHAIN

В

239. РБЗ-дің нәтижелерін жазу және көрсету үшін жасалған стандарт және құрылымы бар формат

А)CONSORT

В) QUORUM

С) QALY

Д)BMPO

Е) CHAIN

А

240. Жүйелік шолу сапасы жағынан болады

А) жоғары және төменгі сапалы

В) жоғары, орташа және төменгі сапалы

С) сапа анықталмайды

Д) Жоғары сапалы

Е) орташа сапалы

В

241. Сырқаттанушылық көрсеткіші көрсетеді

А) берілген у\ақытта берілген территорияда қандай да бір топ арасындағы қайта анықталған ауру жиілігі

В)қазіргі сәттегі қауіп тобындағы қайта анықталған және бұрын анықталған аурулардың барлық тіркелген жағдайлары

С) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобындағы ауру жағдайларының барлық тіркелген жиілігі

Д) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын адамдардың ауру болу қауіпінің орташалығы

Е) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын науқас адамдардың бөлігі

А

242. Таралушылық көрсеткіші көрсетеді

А) қазіргі сәттегі қауіп тобындағы қайта анықталған және бұрын анықталған аурулардың барлық тіркелген жағдайлары

В) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобындағы ауру жағдайларының барлық тіркелген жиілігі

С) берілген уақытта берілген территорияда қандай да бір топ арасындағы қайта анықталған ауру жиілігі

Д) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын адамдардың ауру болу қауіпінің орташалығы

Е) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын науқас адамдардың бөлігі

В

243. Эпидемиологиялық зерттеу зерттелетін құбылыс көлеміне байланысты болады:

А) таңдаулы

В) ғылыми

С) рутинді

Д) бақылаулық

Е) тәжірибелік

А

244. Эпидемиологиялық зерттеулер зерттеу мақсаты бойынша болады

А) ғылыми

В) рутинді

С) бақылаулық

Д) тәжірибелік

Е) аналитикалық

Е

245. Эпидемиологиялық зерттеулер оқыту шығармашылығына байланысты болады:

А) ғылыми

В) рутинді

С) бақылаулық

Д) тәжірибелік

Е) аналитикалық

А

246. Эпидемиологиялық зерттеу оқыту көлеміне байланысты болады:

А) тұтас

В) ғылыми

С) рутинді

Д) бақылаулық

Е) тәжірибелік

А

247. Емдеу-профилактикалық мекемеден тыс жүргізілетін зерттеу

А) динамикалық

В) алаңдық

С) дайындық

Д) тәжірибелік

Е) территориальдық

В

248. Аурудың таралуы тексеру барысында анықталуда, сауығумен және летальды нәтижемен аяқталатын ауру жағдайын, сонымен қатар тұрғылықты орнын ауыстыруына және басқа да себептерге байланысты науқастардың бақылануын ескермейтін зерттеу түрі –

А) лонгитудинальды

В) көлденең

С) таңдаулық

Д) проспективті

Е) когортты

В

249. Ауру тууының абсалютті, салыстырмалы қаупін бағалау көрсеткіштерін және көрсетілген қауіп факторына байланысты жағдайдың этиологиялық бөлігін бағалауды зерттеудің жалғыз әдісі болып табылады:

А) РБЗ

В) КБЗ

С) когортты

Д) жағдайды бақылау

Е) жағдайды сипаттау

С

250. Аққпараттанған доктрина келісімі білдіреді: Дәрігер қауіпі және альтернативтері бар емдеу курсын немесе жеке процедураларды жүргізу үшін науқастың келісімін алмас бұрын науқасқа келесі ақпаратты беруі тиіс:

А) ұсынылған емдеу мәні

В) ұсынылған шаралардың қауіптілігі мен пайдасы, нәтиженің қауіптілік деңгейін

С) емдеудің альтернативті әдістері

Д) нәтиженің сәтті болу мүмкіншілігі

Е) барлығы дұрыс

Е

251. Өздерін сау деп санайтын адамдардың ауруға дейінгі жағдайымен денсаулық жағдайының обьективті бағасын анықтау мақсатында жүргізілетін тестілеу:

А) диагностикалық

В) скринингті

С) болжамдық

Д) клиникалық

Е) сезімталдық

В

252. Өздерін сау деп санайтын адамдардағы бұрын анықталмаған ауруларды анықтау мақсатында жүргізілетін зерттеу

А) инциденс

В) преваленс

С) скрининг

Д) диагностика

Е) профилактика

С

253. Біріншілік ақпараттар базасын көрсетіңіз

А)EMBASE

В)MEDLINE

С)Clinical Evidens

Д)Up To Date

Е) кохрандық кітапхана

В

254.Егер ақпарат жүйелік шолуға сүйене отырып жүргізілген нәтижелері бірдей бірнеше клиникалық сынаққа негізделген болса, онда сенімділік деңгейі…..

А) Жоғары

Орташа

Шектелген

Қатаң ғылыми дәлелдемелердің болмауы

Қанағаттанарлық

А

255.Егер ақпарат кішігірім бірнеше тәуелсіз,мақсаттары бір біріне жақын клиникалық сынама нәтижелеріне негізделсе, онда сенімділік деңгейі:

Жоғары

Орташа

Шектелген

Қатаң ғылыми дәлелдемелердің болмауы

Қанағаттанарлық

В

256.Егер ақпарат бір ғана клиникалық сынама нәтижесіне негізделсе, онда сенімділік деңгейі..ъ

Жоғары

Орташа

Шектелген

Қатаң ғылыми дәлелдемелердің болмауы

Қанағаттанарлық

С

257. Жүйелік шолудың оқу объектісі болып:

Нәтижелерді іріктеудегі қателіктер

Зерттеу қатарларының нәтижелері

Рандомизация шарасы

Фармакокинетика және фармакодинамика

Әдеби шолу

В

258. Жүйелік шолудың кемшіліктері:

Мақалаларды алып тастағанда және анықтағанда жүйелік қателіктердің болу мүккіндігін шектейді

Қорытынды сенімді және нақты

Улкен көлемді ақпараттарға қол жетімділік

Клиникалық тәжірибені алмастырмайды

Ғылыми жаңалық пен оны клиникалық тәжірибеге енгізу аралығын уақытша жою

D

260.Экономикалық талдау жүргізуде салыстырады:

Күтілетін эффектілердің мәні

Әр түрлі емдік шаралардың эффектілігі мен бағасы

Әр түрлі препараттардың эффективтілігі

Әр түрлі препараттардың қауіпсіздігі

Клиникалық шешімдерді қабылдау алгоритмін талдау

В

261.Дәрілік заттардың өңдеудің алғашқы сатысында жүргізіледі:

Химиялық зерттеу

Микробиологиялық

Фармакологиялық

Клиникаға дейінгі

Токсикологиялық

D

262.Дәрілік заттарды сынаудың 3-ші фазасында жүргізіледі:

200-300 зерттелінушілерге когортты зерттеу жүргізу

250-1000 науқасқа РБЗ жүргізу

Пилотты зерттеу

500-1000науқасқа көлденең зерттеуді жүргізу

1000 және данда көп науқастарға скринингті тест жүргізу

В

263. Тұрғылықты жерде 2000ж 10000 тұрғын болды. Оның 200тұрғыны қант диабетімен тіркеуге алынды. 2000ж ішінде 50 жаңа оқиға диагностикаланды және 40 науқас қантты диабеттен қайтыс болды. Қаладағы диабет инциденсі:

1000 ның 20-сы

1000ның 200-і

1000 ның 4-уі

1000 ның 5-уі

1000 ның 400-і

D

264. Тұрғылықты жерде 2000ж 10000 тұрғын болды. Оның 200тұрғыны қант диабетімен тіркеуге алынды. 2000ж ішінде 50 жаңа оқиға диагностикаланды және 40 науқас қантты диабеттен қайтыс болды.2001ж 1 қаңтарындағы диабет преваленсі құрайды:

1000-ның 15-і

1000-ның 21-і

1000-ның 29-ы

1000-ның 25-і

1000-ның 5-уі

В

265. Тұрғылықты жерде 2000ж 10000 тұрғын болды. Оның 200тұрғыны қант диабетімен тіркеуге алынды. 2000ж ішінде 50 жаңа оқиға диагностикаланды және 40 науқас қантты диабеттен қайтыс болды.2000ж 1 қаңтарындағы диабет преваленсі құрайды:

1000-ның 15-і

1000-ның 21-і

1000-ның 20-ы

1000-ның 11-і

1000-ның 29-ы

С

266.Оқиға мен әсердің арасындағы нағыз себепті байланысқа барлығы жатады, тек:

Байланыс күші

Доза-эффект тәуілділігі

Әр түрлі зерттеу нәтижелерінің үйлесімділігі

Зерттеудің дұрыс құрылымы мен ұйымдастырылуы

Зерттеуді университетті жүргізу

Е

267. Өндірісте жарақат алған жұмысшыларды зерттеу барысында зерттеуші мынаны анықтады:

Ауыр жарақат алғандардың 42 пайызы үйленгендер, оған қарама қарсы 28 пайызы жеңіл жарақат алғанда. Бұл білдіреді:

Ештеңе, себебі статистикалы айырмашылық мәнсіз

Ештеңе, себебі бақылау тобы жоқ

Ештеңе болмауы мүмкін, себебі салыстыратын топтың басқа да айырмашылықтары белгісіз

Мүмкін,әлеуметтік фактор маңызды рөл атқарады

Ештеңе, себебі мұндай байланыстарды анықтау үшін экспериментальді зерттеу жүргізу қажет

С

268.Эпидемиология нені зерттейді:

Адам ауруының этиологиясы мен патогенезін

Адам өлімінің себептік құрылымын

Адам ауруларының таралуын және оның себептерін

Медициналық көмек көрсетудің әр түрлі әдістерінің таралуын

Медициналық араласудың эффективтілігін

С

269. Жаңа туылған нәресте салмағына сәйкес жүктілік кезінде шылым шегудің әсерін зерттеу үшін акушер жүкті әйелдерден 1-ші кезекте сұрастыру жүргізді және шылым шегетін мен шылым шекпейтін анадан туған балалар салмағын салыстырды. Бұл қандай зерттеу:

Бақылаумен салыстыру

Проспективті

Көлденең

Араласу

Дәлелденбеген, өйткені шылым шегу туралы өтініштер объективті ақпаратпен көрсетілмеген

В

270. Өлік көрсеткішінің жасқа байланысты түзетушілері не үшін қолданылады?

Салыстырмалы популяциядағы жас бойынша бөлу айырмашылығын жою

Өлім туралы куәлік беруде қателерді түзету

Ақпарат жиналмаған адамдарс санының айырмашылығын жою

Белгілі бір жастағы топтардағы қайтыс болған адамдар санын анықтау

А

271.Аурулардың теңдей преваленсінде оның инциденсі ересектерге қарағанда балаларда 8 есе жоғары.Сәйкес келетін түсінікті көрсет:

Балалардағы өлім көрсеткіші төмен

Балалардағы спецификалық өлім жоғары

Ауру тудыратын факторлар ересектерде кең таралған

Балардағы ауру ұзақтығы көп уақытқа созылады

Теңестіру мүмкін емес

В

272. Жалпы дәрігерлік тәжірибеде асқазан жарасын диагностикалау үшін тіл бетінің спецификалық өзгеру белгісі ұсынылған.Осы ауруды нақта анықтаған науқастардың 100-іне қолданылып, оның 36-сы ғана оң нәтиже берді .Бұл білдіреді:

Бұл белгінің арнайылығы 36 пайыз

Белгі болжамдылығы 36 пайыз

64 пайыз науқастарда аурудың ерекше белгілері көрінеді

Белгіні болжаулық 64 пайыз

Белгінің сезімталдығы 36 пайыз

Е

273.Алғашқы 20жыл ішінде аналарының шылым шегуі нәтижесінде қайтыс болғандар туралы ақпарат жиналды. Бұл қай зерттеу типіне жатады?

Бақылаумен салыстыру

Проспективті

Ретроспективті жиналған мәліметтерді когортты зерттеу

Араласу арқылы

Рандомизация арқылы

С

274.Тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды: 1000тірі туған нәрестелердің 16-сы өлі туады –

Өлі туудың жиілігі

Перинатальды өлім

Неонатальды өлім

Аналар өлімі

Өлі туудың қатынастық жиілігі

А

275. Тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды:100000 тірі туғандардың ішінде босану кезінде 20 әйел адам қайтыс болады

Өлі туудың жиілігі

Перинатальды өлім

Неонатальды өлім

Аналар өлімі

Өлі туудың қатынастық жиілігі

D

276. Тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды: 1000 тірі туған балалардың ішінде туғаннан кейін 28 күндікбалалардың 14-і қайтыс болады –

Өлі туудың жиілігі

Перинатальды өлім

Неонатальды өлім

Аналар өлімі

Өлі туудың қатынастық жиілігі

С

277. Тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды: 1000 тірі туылғандардың ішінде 28 аптаға дейінгі ұрық пен 7 күндік нәрестелердің 28-і қайтыс болады –

Өлі туудың жиілігі

Перинатальды өлім

Неонатальды өлім

Аналар өлімі

Өлі туудың қатынастық жиілігі

В

278. Тізенің трофикалық жарасы анықталған 1000 науқастың мәліметтерін талдай келе, зерттеуші олардың 600-інің артық салмағы бар екенін анықтап, тізенің трофикалық жарасы мен семірудің арасындағы байланыстың бар болуы жөнінде қорытынды жасады. Егер ол қателессе, оның қателесу себебі не болу мүмкін?

Салыстыратын топ жоқ

Науқасты бақылау жоқ

Жасқа түзету енгізілмеген

Алмастырушы анықталмаған

Қате жоқ

А

279.Аурулардың себебін зерттеуде обсервационды және экспериментальды зерттеулердің арасындағы негізгі айырмашылық ол, экспериментальді зерртеу:

Проспективті ұйымдастырылған

Араласу тобы мен бақылау әр түрлі көрсеткіштерге ие

Зерттеуші зерттеліп жатқан әсерге кімнің ұшырайтындығын анықтайды

Экспрзиция белгісі бойынша зерттелуші және бақылаушы топ сәйкес келмейді

Зерттеу проспективті

С

280. Араласқан және салыстырмалы топтарға бөлгенде, рандомизация кепілдік береді?

Топтраға бөлу кездейсоқ болуына

Барлық белгілер бойынша топтар біркелкі болуына

Шығынды бағалауда ығыстырудығ алынып тасталуын

Плацебо эффектісі алынып тасталынуын

Негізі ретінде сурогатты нүктелердің алынуын

А

281.Дұрыс тұжырымды табыңыз:Медициналық журналдың жарнамасында жарнамаланған емнің қолданылуы науқастардың 60пайызында жедел экзема симптомдары 5 күн ішінде жойылады деп тұжырымдалған. Бұл тұжырымның араласу эффективтілігі:

Дұрыс

Дұрыс болмауы мүмкін,себебі эффективтілігті сипаттау үшін қатынастық жиілігті қолдану қажет

Дұрыс болмауы мүмкін, себебі емнің ұзақ уақытты эффектілерін зерттеу керек

Дұрыс болмауы мүмкін, себебі бақылау трбымен салыстыру қажет

Дұрыс болмауы мүмкін, себебі статистикалық мәнін есептеу керек

D

282.Араласуды зерттеуде екі еселік соқырлық эксперимент қажет:

Емделген және бақыланған субъектілерді салыстыру деңгейі

Таңдауды құрастыру кезінде кездейсоқ қателіктердің азаюы

Диагностикалық тестлеу мен нәтижелерді бағалайтын бақылаушының қателіктерінің азаюы

Плацебо әсерінің азаюы

Плацебо әсерінің көбеюі

С

283.Келесі тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды: Жайылған перитониттің 8 пайызы өлімге әкеледі

Екіншілік инфекцияны жұқтыру жиілігі

Летальдылық

Ауру жиілігі

Стандартталған өлім

Жалпы өлім

В

284. Келесі тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды:1998 жылдың басында Қазақстанда 1000 адамға шаққанда 15 адам қайтыс болды

Екіншілік инфекцияны жұқтыру жиілігі

Летальдылық

Ауру жиілігі

Стандартталған өлім

Жалпы өлім

Е

285. Келесі тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды: жел шешекпен сырқаттанған баламен қарым қатынасқа түскен отбасылардың 70 пайызынды балалар науқастанады, егер ол бейім болса

Екіншілік инфекцияны жұқтыру жиілігі

Летальдылық

Ауру жиілігі

Стандартталған өлім

Жалпы өлім

А

286. Келесі тұжырымды қандай көрсеткіш сипаттайды:1-5 жастағы балаларда орташа есеппен туа біткен 8 вирусты инфекциялар байқалады

Екіншілік инфекцияны жұқтыру жиілігі

Летальдылық

Ауру жиілігі

Стандартталған өлім

Жалпы өлім

С

287.Мына сандарға сәйкес:120,135,155.2001-2004 жылдары жедел лейкозбен ауыратын науқастар ұлттық гемотологиялық орталыққа келіп түсті. Бұл мәліметтер көрсетеді:

Госпитилизациялық тәртіптің өзгеруін

Әлемдегі лейкоз преваленсінің артуын

Әлемдегі лейкоз инциденсінің артуын

Орталықты қаржыландырудың жақсаруын

Анық ештеңе көрсетпейді

Е

288.Скрининг аурулар қатынасында қлданылуы тиіс:

Төмен инциденсі барларға

Төмен летальдылығы барларға

Емдеумен өзгеруі мүмкін ағымға

Жеңіл анықталатын және емделетіндерге

Сирек кездесетіндерге

С

289. Тәжірибеге қатысуға келісім аларда шақырылған науқастарға мынадай ақпарат берілуі керек:

Олар сұраған кез келген ақпарат

Хаттамаға сәйкес

Минимальды және зиян тигізбейтін

Зиянсыз екеніне сендіретін

Кірісу пайдасын түсіндіретін

A

290. Клиникалық зерттеуге анықтама беріңіз –

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Медицина мәселелерін экспериментальды жолмен шешуге ғылыми көзқарас

Зерттелуші органның анатомиялық және функционалдық жағдайын сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

Емнің эффективтілігін анықтайтын таза ғылыми теориялық әдіс

Тағайындалған емнің эффективтілігін сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

A

291. Клиникалық зерттеу түрлеріне жатпайды

Пилотты зерттеу

Рандомизирленген

«жағдайды — бақылау»

Когортты

Градиациялық

E

292. Рандомизирленген клиникалық зерттеу дегеніміз не?

Науқастар емдеу топтарына кездейсоқ түрде бөлініп , зерттелуші немесе бақылау препараттарын қабылдауға бірдей мүмкіндікке ие болатын зертттеу түрі

Емдеу және бақылау топтарын науқастардың анамнез мәліметтеріне сүйене отырып, қалыптастыратын зерттеу түрі

Бақылау тобынсыз тек қана емдеу тобын қалыптастыратын зерттеу түрі

Айқын көрінетін ауруға бағытталған зерттеу түрі

Емдеу барысында алынған тек статистикалық мәлімет болатын зерттеу түрі

A

293. Пилотты зерттеу не үшін арналған:

Зерттеудің келесі кезеңдерін жоспарлауға маңызды алдын ала мәліметтерді алу үшін

Ондай жоспарлану жоқ

Жануарларда дәрілік заттардың салыстырмалы эффективтілігі жайлы мәліметтері алу үшін

Дәрінің жалпы дозасы мен енгізудің тиімді жолдарын анықтау үшін

Пилоттарда дәрілік заттардың салыстырмалы эффективтілігі жайлы мәлімет алу үшін

A

294. Зерттеудің барлық қатысушылары қандай зерттелінуші препаратты қабылдайтындарын білетін клиникалық зерттеу түрі қалай аталады?

Алдамшы

Ашық

Соқыр

Жабық

Аралас

B

295. Науқастар қандай препаратты (плацебо немесе дәрі) қабылдап жатқандарын білмейтін зерттеу түрі қалай аталады:

Алдамшы

Қу

Соқыр

Индивидуальды

Аралас

C

296. Науқастар емдеу топтарына кездейсоқ түрде бөлініп , зерттелуші немесе бақылау препараттарын қабылдауға бірдей мүмкіндікке ие болатын зертттеу әдісі қалай аталады?

Рандомизирленген

Пилотты

Параллельді

Тура

Кездейсоқ

A

297. Екі немесе бірнеше зерттелушілер тобынан тұратын,оның біреуі немесе көп бөлігі зерттеліп жатқан препаратты қабылдайтын, ал тек қана біреуі бақылау тобы болып табылатын зерттеу түрі –

Кездейсоқ

Тура

Қисық

Параллельді

Таңдамалы

D

298. Бақылау тобы жоқ немесе алмастырылған параллельді зерттеу түрі –

Тәуелсіз топтар

Тәуелді топтар

Параллельді топтар

Ондай түрі жоқ

Тура

A

299. Эффективтілігі мен қауіптілігі аяғына дейін зерттелмеген препаратты эффективтілігі мен қауіптілігі белгілі препаратпен салыстыратын клиникалық зерттеу түрін қалай атаймыз

Салыстырмалы

Бақыланатын

Бақыланбайтын

Параллельді

Когортты

B

300.Клиникалық зерттеу –

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Дәрілік заттарды зерттеу

Диагностика, ауру анамнезін жинау

Белгілі бір индивидтерге тәжірибе жүргізу

Дұрыс жауап жоқ

A

301. Клиникалық зерттеу түрі:

Пилотты — Рандомизирленген

Бақыланатын

Когортты

Жағдайды бақылау

Бәрі дұрыс

E

302. Қай зерттеу түрі зерттеудің келесі кезеңдерін жоспарлауға маңызды алдын ала мәліметтерді алу үшін арналған

Рандомизирленген

Бақыланатын

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

D

303. Науқастар емдеу топтарына кездейсоқ түрде бөлініп , зерттелуші немесе бақылау препараттарын қабылдауға бірдей мүмкіндікке ие болатын клиникалық зертттеу түрі қалай аталады:

Рандомизирленген

Бақыланатын

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

A

304. Эффективтілігі мен қауіпсізділігі анық белгілі дәрілік заттарды зерттейтін клиникалық зерттеу түрі:

Рандомизирленген

Бақыланатын

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

B

305.Нәтижелері белгілі болғанға дейін қатысушыларды зерттелуші дәрілік заттарды қабылдайтын немесе қабылдамайтын топтарға бөлу арқылы жүргізілетін зерттеу түрі:

Рандомизирленген

Проспективті

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

B

306. Белгіленген адамдар тобын (когорта) белгілі бір уақыт ағымында бақылайтын обсервационды зерттеу түрі

Рандомизирленген

Проспективті

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

C

307. Белгілі бір аурумен ауыратын адамдарды осы аурумен ауырмайтын адамдармен салыстыра отырып зерттейтін зерттеу түрі:

Рандомизирленген

Проспективті

Когортты

Пилотты

Жағдайды бақылау

C

308. Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі қалай аталады?

Параллельді

Қилысатын

Ашық

Соқыр

Жабық

A

309.Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі:

Параллельді

Қилысатын

Ашық

Соқыр

Жабық

B

310.Іріктеу нәтижесіндегі жүйелік қателік –

Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

Науқастардың шығуы нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтағы жүйелік айырмашылық

Дұрыс жауап жоқ

D

311. Зерттелуші ақпараттануы керек

Зерттеу мақсаты жайлы

Зерттеу әдістері жайлы

Дәрілік заттар мен емделу режимі жайлы

Барлығы дұрыс

1,2 жауап дұрыс

D

312. Күтім жасау нәтижесіндегі жүйелік қателік

Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалынатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

Науқастардың зерттеуден шығуы нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

2,4 жауап дұрыс

B

313. Шығарудың нәтижесіндегі немесе шығарудан ауыстырудағы жүйелік қателіктер

Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

Науқастың зерттеуден шығу нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Салыстыру топтарында бөліктік рандомизация нәтижесінде жүйелік айырмашыдық

C

314. Параллельді зерттеу –

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Дұрыс жауап жоқ

A

315. Белгілі клиниалық нәтиженің көрінуі және нақтылануымен байланысты жүйелік қателік

Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

Науқастың зерттеуден шығу нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

3,4 жауап дұрыс

D

316. Зерттеуші брашюрасына кіреді:

Демеушінің аты көрсетілетін титульды парақъ

Зерттелуші препарат идинтификатор

Ағымдағы брошюраның шығарылым номері

Ағымдағы брошюраның шығарылу күні

Барлық жауап дұрыс

D

317. Клиникалық зерттеу дегеніміз –

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препарат

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі тарын қабылдайтын зерттеу түрі

B.

318. Айқас зерттеу

А)Белгілі бір уақыт аралығында нақты белгілері бойынша құрылған топты бақылау

В)Адамдарда медициналық өнімнің ғылыми зерттеудің эффективтілігін,қауіпсіздігін зерттеу

С)Әр науқас екі түрлі салыстырмалы препаратты әр түрлі кезекпен қабылдайды.

Д)Әр науқас салыстырмалы препараттарды бірдей кезектілікте қабылдайды

Е)Зерттелушілер зерттеуге алынған дәріні қабылдайды.

С

319.Салыстырмалы зерттеу

А)Эффективтілігі және қауіпсіздігі аяғына дейін анықталмаған және эффективтілігі және қауіпсіздігі аяғына дейін анықталған препараттарды салыстырады.

В)Медициналық өнімнің эффективтілігін және қауіпсіздігін ғылыми зерттеу.

С)Әр науқас екі түрлі салыстырмалы препаратты әр түрлі кезекпен қабылдайды

Д)Әр науқас салыстырмалы препараттарды бірдей кезектілікте қабылдайды

Е)Зерттелушілер зерттеуге алынған дәріні қабылдайды

А

320.Клиникалық зерттеулерден науқастардың шығып қалуының себебі:

А)Науқастардың жоғары мотивациясы

В)Зерттеуге науқастарды дұрыс кіргізу.

С)Эксперименттік препаратты қабылдағаннан кейін кері әсер туғызу қаупі

Д)Әрі қарай бақылау мүмкіндігі

Е)Дұрыс жауап жоқ

С

321. Клиникалық зерттеулерден методологиялық сапасын бағалау кезіндегі негізгі категориялар:

А)Зерттеу жақсы жоспарланған ба

В)Зерттеу оригиналды ма

С)Зерттеуде жүйелі қателерден құтыла алды ма

Д)1,2,3 жауап дұрыс

Е)1,2 жауап дұрыс

Д

322.Бала бақшада уланған балалардың 48 пайызы толық емес жанұяларда өмір сүретіні анықталған.Яғни:

А)Ештене,себебі айырмашылық статистикалық мағынасыз

В)Ештене,себебі бақылаулы топ жоқ

С)Мүмкін ештене емес

Д)Мүмкін әлеуметтік фактор әсер етеді

Е)Ештене,себебі эксперименттік зерттеу қажет.

С

323.Клиникалық зерттеудегі науқастардың «шын өмірдегі» адамдардан ерекшеленуінің негізгі себептері:

А)Зерттеу кезінде науқастарға ерекше зейін қойылады.

В)Басқа да аурулары бар.

С)Жоғары және төмеңгі деңгейлі аурулары бар.

Д)1,2,3 жауап дұрыс

Е)1,2 жауап дұрыс

С

324.Зерттеудің дизайнына қарамай топты құраудың қандай критерийі өзгермеуі керек

А)Идентті болу керек

В)Бір инструкцияны алу

С)ұқсас зерттеу.

Д)Мед персоналмен ұқсас байланыс болу.

Е)Барлық жауап дұрыс.

Е

325.Науқастардың ауру тарихынан немесе сұрастыру арқылы ақпараттарды жинау әдісі қандай зерттеуде қолданылады:

А)Көлденен зерттеу

В)Жағдай-бақылау зерттеу

С)РКЗ

Д)Рандомизирленбеген КЗ

Е)Когортты зерттеулер

В

326.Ең ұзақ клиникалық зерттеулер:

А) РКЗ

В) Көлденен зерттеу

С)Когортты зерттеулер

Д) Жағдай-бақылау зерттеу

Е)Рандомизирленбеген КЗ

С

327.Интервью арқылы құралатын клиникалық зерттеу:

А) РКЗ

В) Көлденен зерттеу

С)Когортты зерттеулер

Д) Жағдай-бақылау зерттеу

Е)Рандомизирленбеген КЗ

А

328.Қандай клиникалық зерттеу түрі сипатталған:»Бұл зерттеуді жүргізгенде науқастардың 2 немесе одан да тобын құрайды.Топтар нақты бір фактордың әсер етуі бойынша бөлінеді әріи қарай бұл топтар бақылайтын »

А) РКЗ

В) Көлденен зерттеу

С)Когортты зерттеулер

Д) Жағдай-бақылау зерттеу

Е)Рандомизирленбеген КЗ

D

329. РБЗ-де зерттеуді жүргізу үшін талаптарды қалай таңдайды

Кездейсоқ

Қатаң түрде зерттеу жоспары бойынша

Зерттеушілер шешімі бойынша

Талаптардың маңызы жоқ

Қатысушылар шешімі бойынша

А

330.Төменде қай зерттеу түріне сипаттама берілген «науқасқа кездейсоқ түрде белгілі бір экспериментальді және бақылау емі ағымды түрде жүргізілді»:

2 параллельді топты салыстыру

2 еселік соқыр зерттеу

Қилысқан зерттеу

Зерттеудің факториальді типі

Плацебо бақылаушы зерттеу

С

331.Қай клиникалық зерттеу медицина зерттеулерінің ішінде «алтын стандарт» деп аталып, дәлелдемелер иерархиясының пирамидасында жетекші орын алады?

Көлденең зерттеу

РБЗ

Когортты зерттеу

Жағдайды сипаттау

Жүйелік шолу және метаанализ

Е

332. «Когорта» түсінігіне не кіреді?

Зерттеу жүргізу үшін қажет сипаттамалы құжат

Бақылау топ

Дәлелділіктің жоғарғы сатысы

Адамдар тобы

Тәжірибе

D

333.Рандомизирленген және рандомизирленбеген клиникалық зерттеудің ерекшеліктері неде?

Зерттеудің жалғасуы

Зерттеуге қатысушылардан рұқсат алуы

Зерттелінушілер санымен

Қатысушыларды топқа бөлу әдісімен

Зерттеу жүргізу мақсатымен

D

334. Клиникалық сынақ дегеніміз не?

Науқастар , денсаулық сақтау қызметкерлері, немесе басқа да адамдар тобында белгілі бір нәрсені өлшейтін, зерттеу

Жасанды және бақылау жағдайында еріктілерге немесе жануарларға жасалынатын эксперименттер

Белгілі бір науқастар тобына зерттеу жүргізіліп, кейіннен осы науқастарға бақылау жасалынатын зерттеу

Топқа бақылау жасайтын зертттеу

Белгілі бір нәтижеге белгілі бір факторлардың әсерін зерттейтін зерттеу

В

335.Зерттеуде сенімділікке қандай қатысушылар теріс әсер көрсетеді:

Жас мөлшері бірдей топ қатысушылары

Бір мекеменің жұмысшылары

Әр түрлі жаман әдеттері бар қатысушылар

Бір аурумен ауыратын қатысушылар

Барлық жауап дұрыс

С

336.Зерттеу топтарында әр түрлі болу керек:

Жастары

Жыныстары

Бой ұзындықтары

Өлшенетін параметр

Ұлты

D

337. Ненің нәтижесінде қателіктер болуы мүмкін?

Таңдау кезінде

Топқа бөлу кезінде

Шығару кезінде

Күтім жасау кезінде

Дұрыс жауабы жоқ

В

338.Мақала нәтижесінің сенімділігіне көз жеткізу үшін қандай сұрақ қойылуы керек?:

Қатысушыларды жинау қай жерде жүргізіледі?

Зерттеуге қандай науқастарды қосты

Зерттеуден қандай науқастарды шығарды?

Науқастарды зерттеу күнделікті өмірде жүргізілді ме?

Барлық жауап дұрыс

А

339. Қандай статистикалық сұрақтар алдын ала қойылмайды:

Таңдау көлемі

Бақылау жалғасымы

Бақылаудың толықтылығы

Таңдау уақыты

Барлық жауап дұрыс

D

340. Клиникалық зерттеуден науқастардың шығып қалу себептері:

Экспериментальді препараттың жанама әсірін болуына күдіктену

Бақылауды жалғастыру мүмкіндігінің боблмауы

Зерттеушінің зерттелушіні жақтыртпауы

Өлім

Дұрыс жауабы жоқ

С

341. РБЗ-да жүйелік қателіктерді болдырмауға болады?

Қатысушыларды белгілі бір популяциядан алып, топтарға кездейсоқ бөлу

Араласудың әр түрлі типін алған науқастардың 2 тобын таңдау

Бақылау тобын таңдау

Қатысушыларды сау және ауру жағдайларында талдау

Барлық жауап дұрыс

А

342. Нақты айырмашылықты анықтау мүмкіндігі аталады:

Зерттеудің толық болуы

Зерттеу қуаттылығы

Бақылау ұзақтығы

Іріктеу өлшемі

Дұрыс жауабы жоқ

B

343.Зерттеу қуаттылғы болу керек

10-20%

50-70%

80-90%

60-70%

90-100%

C

344.Кірісу пайдасыз деп есептейтін қате қорытынды:

1 типті қате

2 типті қате

3 типті қате

4 типті қате

5 типті қате

A

345. Белгілі аурумен ауыратын немесе белгілі жағдайдағы науқастарды зерттегенде бақылауға арналған науқастармен салыстырады:

Көлденең зерттеуде

«жағдайды бақылау» зерттеуінде

Когортты зерттеу

РБЗ

Барлық жауап дұрыс

B

346. Когортты зерттеу жауап беретін клиникалық сұрақтар

Темекі шегу өкпе рагына әкеле ме?

Жоғары АҚ уақыт өте келе қалпына келе ме?

Пероральды контрацептивтерді қолдану сүт безінің рагына әкеле ме?

Ауыр шала туылған нәрестелердің өмірі бірнеше жылдардан кейін қалай болады?

Барлығы дұрыс

E

347.Көлденең зерттеулер жауап беретін сұрақтар:

3 жасар баланың қалыпты бойы қанша?

Электрлік бкрілудің жоғары вольтты желісі мен лейкоздардың дамуы арасында байланыс бар ма?

Шылым шегу өкпе рагына әкеле ме?

Жоғары АҚ уақыт өте келе қалпына келе ме?

Барлық жауап дұрыс

A

348. «Жағдайды — бақылау» зерттеуі қандай сұрақтарға жауап береді

3 жасар баланың қалыпты бойы қанша?

Ауыр депрессиядағы науқасқа электор шокты емнің нәтижелігіне мейірбикелер қаншалықты сенеді?

Шокка қарсы вакциналар ми тінінің зақымдалуына әкеп соқтырады?

Шылым шегу өкпе рагына әкеле ме?

Дұрыс жауап жоқ

C

349.Когортты зерттеуде бақылау кезеңдері:

2-3 сағат

5-7 күн

Бірнеше айлар

Жылдап есептелінеді

Барлық жауап дұрыс

D

350. РБЗ кемшіліктері

Тәжірибе жүргізілмейді

Тәжірибе шағын топта жүргізіледі

Тәжірибе аз уақыт жүргізіледі

Зерттеулерде сурогатты соңғы нүктелер қолданылады

Барлығы жауап дұрыс

E

351. Науқастардың клиникалық зерттеуден шығу себептері

Науқас мотивациясының төмендеуі

Науқастарды зерттеуге қате қосу

Өлім

1,2

1,2,3

E

352. Біріншілік зерттеулер қандай 3 категорияға бөлінеді?

Тәжірибелер, клиникалық сынамалар, зерттеулер

Тәжірибелер, зерттеулер, метаанализдер

Тәжірибелер, клиникалық сынамалар, метаанализдер

Клиникалық сынамалар, метаанализдер,экономикалық бағалау

Тәжірибелер,экономикалық бағалау, метаанализдер]

A

353. Скрининг мынадай ауруларға байланысты қолданылуы керек:

Төмен инциденсі бар

Төмен летальдылығы бар

Ағымдағы емдеу арқылы өзгеруі мүмкін

Жақсы анықталып, тез емделетін

Сирек кездесетін

C

354. Тәжірибеге қатысуға келісім аларда шақырылған науқастарға мынадай ақпарат берілуі керек:

Олар сұраған кез келген ақпарат

Хаттамаға сәйкес

Минимальды және зиян тигізбейтін

Зиянсыз екеніне сендіретін

Кірісу пайдасын түсіндіретін

A

355. Зерттеудің қай түрінде , тиын тастағандай, қатысушыларды топтарға кездейсоқ бөледі?

Когортты

«жағдайды — бақылау»

Көлденең

РБЗ

Рандомизирленбеген КЗ

D

356. Іріктеу нәтижесінде жүргізілетін жүйелік қателіктер

Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

Науқастардың шығуы нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтағы жүйелік айырмашылық

Дұрыс жауап жоқ

D

357.Факториальды зерттеу –

Бұл бірнеше параллельді топтар кезінде жүргізілетін зерттеу. Мұндай зерттеу әртүрлі препараттар комбинациясын зерттеу қажет болғанда жүргізіледі(немесе 1 препараттың әртүрлі дараларын зерттегенде )

Бұл нақты белгілері бар адамдар бар адамдар тобын (когортты) біршама уақыт аралығында бақылау арқылы жүргізілетін зарттеу

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Науқас тек плацебо алатын зерттеу түрі

A

358. Медициналық араласудың клиникалық пайдасы көрінеді

Емі қымбат аурулардың алдын алу

Өлім немесе мүгедектік кезінде бөлу

Жоғары мобильділік пен тәуелсіздік

Жалпы жағдайды жақсарту

Науқасты ауру сезімінен арылту

B

359.Зерттелуші ақпараттануы керек

A)Зерттеу мақсаты жайлы

B)Зерттеу әдістері жайлы

C)Дәрілік заттар мен емделу режимі жайлы

D)Барлығы дұрыс

E)Дұрыс жауап жоқ

D

360. Өмір сапасы көрсеткіші медициналық араласудан кейін көрінеді:

Емі қымбат аурулардың алдын алу

Өлім немесе мүгедектік кезінде бөлу

Жоғары мобильділік пен тәуелсіздік

Науқасты ауруханаға жатқызудың алдын алу

Төленетін жұмысқа қайтып оралу

C

361. Күтім жасау нәтижесіндегі жүйелік қателік

A)Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

B)Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалынатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

C)Науқастардың зерттеуден шығуы нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

D)Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

E)Дұрыс жауап жоқ

B

362.Дәрігерлік тәжірибеде гастритты диагностикалау үшін арнайы белгі – «тіл бетінің арнайы өзгерістері» ұсынылды. Кейіннен бұл белгі нақтыланған ауруы бар 100науқасқа қолданылғанда, оның 54-інде ғана оң нәтиже берген. Бұл нені көрсетеді:

Бұол белгінің арнайылығы 54%

Белгі болжамдылығы 54%

46% науқастарда аурудың ерекше нұсқасы бар

Белгі болжамдылығы 46%

Белгі сезімталдығы54%

C

363.Шығарудың нәтижесіндегі немесе шығарудан ауыстырудағы жүйелік қателіктер

A)Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

В)Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

С)Науқастың зерттеуден шығу нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

Д)Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

Е)Дұрыс жауабы жоқ

С

364. Көлденең зерттеу –

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Дұрыс жауап жоқ

A

365.Белгілі клиниалық нәтиженің көрінуі және нақтылануымен байланысты жүйелік қателік

A)Толық емес рандомизация нәтижесінде салыстырмалы топтардағы жүйелік айырмашылық

B)Бағаланатын араласудан басқа, науқасқа жасалатын күтімнің жүйелік айырмашылығы

C)Науқастың зерттеуден шығу нәтижесінде болатын жүйелік айырмашылық

D)Нәтижелерді бағалаудағы жүйелік айырмашылық

E)Дұрыс жауабы жоқ

D

366.Клиникалық зерттеу дегеніміз –

A)Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

B)Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

C)Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

D)Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

E)1,3 жауап

B

367. Қилысатын зерттеу –

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

Дұрыс жауап жоқ

C

368. Салыстырмалы зерттеу –

Эффективтілігі мен қауіптілігі аяғына дейін зерттелмеген препаратты эффективтілігі мен қауіптілігі белгілі препаратпен салыстыратын зерттеу түрі

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

A

369. Когортты зерттеу –

Эффективтілігі мен қауіптілігі аяғына дейін зерттелмеген препаратты эффективтілігі мен қауіптілігі белгілі препаратпен салыстыратын зерттеу түрі

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Әр түрлі топтағы зерттелушілер тек зерттеліп жатқан дәріні немес тек қана плацебо препараттарын қабылдайтын зерттеу түрі

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

D

370.Рандомизирленген зерттеу –

Науқастар кездейсоқ түрде емделу топтарына бөлініп(рандомизацияның арнайы процедурасы жүргізіледі), зерттеліп жптқан не бақылау препараттарын (салыстырмалы препарат немес плацебо) қабылдау мүмкіндігі бірдей зерттеу түрі

Эффективтілігі мен қауіптілігі аяғына дейін зерттелмеген препаратты эффективтілігі мен қауіптілігі белгілі препаратпен салыстыратын зерттеу түрі

Медициналық өнімдердің эффективтілігін, қауіпсіздігін және оны көтере алуын зерттейтін ғылыми зертеу

Әр науқас екі салыстырмалы препаратты кездейсоқ ретте қабылдайтын зерттеу түрі

Негізгі белгілері бойынша бөлініп алынған адамдар тобын (когортаны) белгілі уақыт аралығында бақылау

A

371. Медициналық араласудың экономикалық пайдасы көрінеді

Науқасты ауруханаға жатқызудың алдын алу

Өлім немесе мүгедектік кезінде бөлу

Жоғары мобильділік пен тәуелсіздік

Жалпы жағдайды жақсарту

Науқасты рөлінен босату

A

372. Ауру себептерін зерттеуде обсервациялық және экспериментальды зерттеу арасындағы айырмашылығы экспериментальды зерттеудің –

Проспективті ұйымдасуында

Араласу және бақылау топтары теңдей көлемінде

Зерттеліп жатқан әсерге кім ұшырайтынын зерттеуші анықтайды

Зерттедуші және бақылау топтары экспозицияның бар жоқтығына байланысты құрамдасады

Зерттеу проспективтілігі

C

373. Медициналық араласудың экономикалық пайдасы көрінеді

Төленетін жұмысқа қайтып оралу

Өлім немесе мүгедектік кезінде бөлу

Жоғары мобильділік пен тәуелсіздік

Жалпы жағдайды жақсарту

Науқасты рөлінен босату

A

374. Когортты зерттеу кемшіліктерін көрсетіңіз –

Бірнеше нәтижелерді анықтауға болады

Ұзақ уақыт қажет

Уақыт барысында өзгерістерді бақылауға болады

Уақыттағы кезектілік пен байланысты анықтауға болады

Кемшілігі жоқ

B

375.Клиникалық зерттеу аймақтары

Емдеу

Диагностика және скрининг

Болжам және этиология

Бәрі дұрыс

Дұрыс жауап жоқ

D

376. РБЗ қалай жүргізіледі:

Кездейсоқ түрде топтарға бөлу

Топтарға арнайылап бөлу

Зерттелушінің қалауы бойынша

Белгілі кәсіптегі адамдар

Белгілі жастағы адамдар

A

377. РБЗ – ның артықшылықтары

Зерттеу шағын топтарда жүргізіледі

Көптеген зерттеулерді ірі зерттеу институттары төлейді

Қатаң түрде бөлінген науқастар тобындағы жалғыз жеке өзгерістерді нақты бағалау

Этикалық көтере алмаушылықта науқастан зерттеуге қатысуға келісім сұрайды

Дұрыс жауабы жоқ

C

378. Когортты зерттеуге науқастарды қалай іріктейді

Кездейсоқ түрде топтарға бөлу

Зерттелушінің қалауы бойынша

Белгілі факторлар әсері бойынша топтарға бөледі

Жасы үлкен адамдар таңдалынады

Жас адамдар таңдалынады

379. Кагортты зерттеудің РКЗ-ның айырмашылығы

А) Ауыруы бар науқастарға жүргізіледі

В)Белгілі бір факторларға сүйенбей кездейсоқ тандап алады

С) Екі немесе үш адамға жүргізіледі

Д) Ауырмайтын адамдарға да жүргізіледі

Е) Артықшылықтары жоқ

Д

380. Клиникалық зерттеулерге не жатпайды:

А) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

В) Кері сынау

С) Кагортты зерттеу

Д) Жағдай-бақылау зерттеу

Е) Айкас зерттеу

В

381. “ Жалғыз соқыр зерттеу “ қандай мағына береді

А) Науқастар қандай ем алатынын білмейді

В) Науқастарда зерттеушілерде қандай ем алатынын білмейді

С) Барлық науқастар әртүрлі ем қабылдайды

Д) Зерттеуге дейнгі және кейнгі жағдай салыстырылады

Е) Дүрыс жауабы жоқ

А

382. РКЗ-кезінде қандай жүйелі қателер туындауы мүмкін біреуінен басқа

А) Рандомизация

В) Барлық науқастардың рандомизациясының болмауын

С) Зерттеушілер науқастардың қакй топқа жататынын біледі

Д.)Қатаң нақтыланған науқастар тобын бағалау

Е)Қателіктер туындамайды

Д

383. “Екі жақты соқыр зерттеу” дегеніміз

А)Науқастар қандай ем алатынын білмейді

В) Науқастарда зерттеушілерде қандай ем алатынын білмейді

С) Барлық науқастар әртүрлі ем қабылдайды

Д)Зерттеуге дейнгі және кейнгі жағдай салыстырылады

Е) Дүрыс жауабы жоқ

В

384. ДМ неше этаптан тұрады ?

А)1

В) 3

С)2

Д) 5

Е) 4

Д

385. ДМ бірінші этапы қалай аталады ?

А)Сүрақты жүйелеу

В) Мәліметтерді іздеу және анықтау

С) Алынған маліметтерді критикалық бағалау

Д) Натижелерді практикаға енгізу

Е) Атқарылған жұмыстын натижелерін бағалау

А

386. ДМ-ның практикада қолдану үшін дәрігер

А) Нәрижелердің дәлелдігін бағалау үшін қажетті білім болу керек

В) Информацияның әр түрлі көздеріне оперативті қол жеткізу

С) Мәліметтердің Электронды базасына қол жеткізу

Д)Ағылшын тілін білу керек

Е) Аталғандардың барлығы

Е

387. PICO моделі ДМ-ның қай этапында қолданылады

А) 1

В) 3

С)2

Д) 5

Е)4

А

388. Информацияның дәстүрлік көздері

А) Монографиялар

В) Журналдар

С)Еңбектердің тезистердің жиынтықрары

Д) Ғылыми басылымдар

Е)Аталғандардың барлығы

Е

389. ДМ-ның бірінші этапы қалай аталады

А) Сүрақты жүйелеу

В) Мәліметтерді іздеу және анықтау

С)Алынған маліметтерді критикалық бағалау

Д) Натижелерді практикаға енгізу

Е)Атқарылған жұмыстын натижелерін бағалау

А

390.Су құбырын фторлау кариес профилактикасында эффективті әдіс болып табылады, бірақ қажет емес эффектілердің болу қаупі бар сондықтан суды фторлау туралы шешім болу керек :

А) Тұрғындар қажеттілігін өткеру үшін

В)Жауапкершілікті атқарушы органдар мен бекітілген

С.)Басылымдарды кенінен жазылғани

Д) Түрғындар білмеуі керек

Е) Алдын ала қоғамдық талқылау пәні болу керек

Е

391.Жүйелі шолулар:

А)Дәл,аңық методологиямен жасалған

В)Осы тематика бойынша барлық публикациялардың әр түрлі деңгейін қосады.

С)Журналисттік шолу боп табылады.

Д)Әдеби шолу болып табылады

А

392.Белгілі бір сұраққа арналған әр түрлі зерттеулердің қорытындыларына статистикалық синтез аталады:

А)Жүйелі шолу

В)Метаанализ

С)Жүйелік қате

Д)Сыртқы валиділік

Е)Мүмкін болатын қателер

В

393.Клиникалық рекомендациялардың кемшіліктері:

А)Дәлелді стандарттарды аңық және қол жетерліктей етеді

В)Профессионалды іскерлікті бағалау үшін критерий ретінде қолданылады.

С)Эксперттердің ойына негізделуі мумкін

Д)Медициналық көмектің экономикалық эффективтілігін жоғарылату

Е)Сыртқы бақылаудың инструменті

С

394.

Клиникалық рекомендациялардың мүмкін болатын кемшіліктері:

А)Клиникалық шешім қабылдау процесін неғұрлым обьективті етеді.

В)Иновацияларға қарсыласады.

С)Медициналық көмектің экономикалық эффективтілігін жоғарлатады.

Д)Қазіргі кезде қолданылатын жақсы медициналық көмектерге дәрігерлерді үйрету

Е)Сырты бақылаудын инстументі

В

395 Клиникалық рекомендациялардың мақсаттары.

А) Дәлелді стандарттарды аңық және қол жетерліктей етеді

В)Профессионалды іскерлікті бағалау үшін критерий ретінде қолданылады.

С)Эксперттердің ойына негізделуі мумкін

Д)Медициналық көмектің экономикалық эффективтілігін жоғарылату

Е)Барлық аталғандар дұрыс

Е

396.Араласудың екі түрінің де эффектісі бірдей болған кездегі экономикалық анализдің типі:

А)шығындарды минимализациялау анализі

В)шығындар эффективтілігінің анализі

С)шығындар пайдалығының анализі

Д)шығындар ұтымдылығы анализі.

Е)экононмикалық эффективтілік анализі.

А

397.Әртүрлі араласуларды салыстыруға және табиғи бірліктерде нәтижелерді өлшеуге мүмкіндік беретін экономикалық анализдің типі:

А)шығындарды минимализациялау анализі

В)шығындар эффективтілігінің анализі

С)шығындар пайдалығының анализі

Д)шығындар ұтымдылығы анализі.

Е)экононмикалық эффективтілік анализі.

В.

398.Араласу денсаулық жағдайына екі маңызды көрсеткіш бойынша әсер еткенде қолданылатын экономикалық анализдің типі:

А)шығындарды минимализациялау анализі

В)шығындар эффективтілігінің анализі

С)шығындар пайдалығының анализі

Д)шығындар ұтымдылығы анализі.

Е)экононмикалық эффективтілік анализі.

С.

399.Бір жағдайда араласу мен басқа жағдайда араласуды салыстыру керек болған жағдайда қолданылатын экономикалық анализдің типі:

А)шығындарды минимализациялау анализі

В)шығындар эффективтілігінің анализі

С)шығындар пайдалығының анализі

Д)шығындар ұтымдылығы анализі.

Е)экононмикалық эффективтілік анализі.

Д.

400.Медициналық араласудың экономикалық пайдасы

А)емі қымбат ауруды болдырмау

В)өлім немесе мүгедектікті болдырмау

С)жоғары мобильділік және тәуелсіздік

Д)жалпы жағдайын жақсарту

Е)науқас рөлінен айыру

А.

Внимание, только СЕГОДНЯ!